ADVIES

Wijzigingen voordelen van alle aard

9/03/2010

Een voordeel van alle aard is een voordeel dat een onderneming toekent aan een personeelslid of aan een bedrijfsleider, bv. een bedrijfswagen, ter beschikking stelling van een onroerend goed, enz.

Deze voordelen van alle aard worden beschouwd als een beroepsinkomen. De werknemer of bedrijfsleider die dit voordeel ontvangt, zal dus belasting moeten betalen op het bedrag dat overeenkomt met de waarde van het voordeel van alle aard.

Bepaalde voordelen van alle aard worden in hoofde van de werknemer of bedrijfsleider belast op  basis van een forfaitair bedrag. Bij Koninklijk Besluit van 10 januari 2010 werden er wijzigingen aangebracht aan het KB/WIB92 op het stuk van de voordelen alle aard. Er zijn twee belangrijke wijzigingen met betrekking tot de berekeningsmethode van het bedrag van de voordelen ivm de terbeschikkingstelling van een bedrijfswagen en de verstrekking van elektriciteit en verwarming. Deze wijzigingen gaan in vanaf 1 januari 2010.

Bedrijfswagens

Voor de bedrijfswagens zal het voordeel niet verder meer berekend worden in functie van de fiscale PK, maar zal het belastbaar voordeel berekend worden in functie van de CO2 uitstoot. De volgende formule zal moeten worden toegepast :

Aantal privé-km x Uitstoot van CO2/km x Vervuilingscoëfficiënt

De vervuilingscoëfficiënt bedraagt :

  • voor dieselvoertuigen : 0,0023 €/gr. CO2
  • voor voertuigen op benzine of LPG : 0,0021 €/gr. CO2

Zoals voorheen zal het aantal gereden kilometers altijd minstens 5.000 km bedragen indien de afstand tussen de woonplaats en de plaats van tewerkstelling kleiner of gelijk is dan 25 km. Indien de afstand groter is dan 25 km zal er 7.500 km weerhouden worden.

Indien men een diesel heeft met een CO2 uitstoot van 160 en men woont op 20 km van het werk, zal het voordeel als volgt berekend worden : 5.000 km x 160 x 0,0023 = 1.840,00 €

Electriciteit en verwarming

Aangaande de verstrekking van elektriciteit en verwarming komt er een verhoging van de bedragen van de voordelen.

Voor leidinggevend personeel en bedrijfsleiders

Huidige bedrag Vanaf 01/01/2010 Vanaf 01/01/2011
Verwarming 1.180 € 1.480 € 1.640 €
Elektriciteit 590 € 740 € 820 €

Voor andere verkrijgers

Huidig bedrag Vanaf 01/01/2010 Vanaf 01/01/2011
Verwarming 590 € 740 € 820 €
Elektriciteit 295 € 370 € 410 €