ADVIES

De Europese domiciliëring

22/09/2010

Eind 2009 deed de Europese domiciliëring haar intrede. Deze zal op termijn de bestaande domiciliëring gaan vervangen.

Bij de Europese domiciliëring geeft de betaler aan de begunstigde een mandaat om éénmalig of herhaaldelijk invorderingen vanaf zijn rekening te doen. Het contract wordt dus niet langer meer afgesloten tussen de betaler en de bank van de betaler, maar tussen de betaler en de begunstigde.

Wij kunnen de werking in 7 stappen samenvatten :

 1. De betaler geeft de begunstigde het mandaat om de schuld bij zijn bank te innen.
 2. De begunstigde brengt de betaler op de hoogte dat er een invordering op zijn rekening zal gebeuren.
 3. De begunstigde zendt het mandaat en de opdracht tot invordering naar zijn bank.
 4. De bank van de begunstigde geeft de opdracht door aan de bank van de betaler.
 5. De bank van de betaler int het bedrag op de rekening van de betaler.
 6. De bank van de betaler stort het bedrag door aan de bank van de begunstigde.
 7. De bank van de begunstigde bevestigt aan de begunstigde dat ze de inning heeft ontvangen en crediteert zijn rekening.

Wat zijn de voordelen voor de begunstigde ?

 • De begunstigde kan alle opdrachten tot invordering bij één bank, zijn eigen bank, aanleveren, in tegenstelling tot vroeger  waarbij het altijd via de bank van de betaler moest.
 • De begunstigde zal sneller het geld op zijn rekening ontvangen. Bij de oude domiciliëring moest men hier 3 dagen bij rekenen indien het geld van een andere bankinstelling kwam.
 • De begunstigde beheert zijn domiciliëringsmandaten zelf, zonder tussenkomst van de bank.
 • Men kan ook met zelfstandigen, KMO’s, enz (business-to-business) domiciliëringscontracten afsluiten. Bij de oude domiciliëringen kon dat enkel maar met particulieren.
 • Men kan ook grensoverschrijdende contracten (Europa) afsluiten.
 • Eénmalige opdrachten zijn mogelijk (bv voor tandartsen die niet met bancontact werken kan dit handig zijn).
 • Geen verrichtingskosten in 2010.

De gevolgen voor de betaler zijn, dat hij een betere bescherming krijgt.

 • De begunstigde moet de betaler minstens 14 dagen voor de invordering op de hoogte brengen van het bedrag dat van zijn rekening zal gaan. Zodra de betaler de mededeling krijgt, mag hij de betaling weigeren. In dat geval zal de bank de invordering niet uitvoeren.
 • Ook nadat de invordering is gebeurd, heeft de betaler nog 8 weken het recht om die te betwisten. Zijn bank is verplicht om het bedrag terug te storten, zonder dat de betaler de eis tot terugbetaling hoeft te rechtvaardigen.
 • Zelfs na die periode van 8 weken, en tot maximaal 13 maanden na de transactie, kan de betaler de invordering nog betwisten indien er geen of een ongeldig mandaat is. In dat geval betaalt zijn bank niet automatisch terug, maar enkel nadat is aangetoond dat de betwisting terecht was.

Zoals u kan zien is de nieuwe Europese domiciëring een systeem dat u gemakkelijk zelf kan beheren en heeft het als voordeel dat u dit niet alleen kan afsluiten met particulieren in België, maar dat dit ook kan met bedrijven binnen Europa. Gezien er een wettelijke bescherming is ingebouwd voor de betaler, zal hij gemakkelijker te overtuigen zijn om een mandaat te ondertekenen, met als gevolg dat de schuldeiser sneller de vorderingen zal kunnen innen.