ADVIES

Verlaagd BTW-tarief en registratie als aannemer

22/09/2010

Sinds 17 juni 2010 is er voor het verlaagde BTW-tarief voor bepaalde werken in onroerende staat geen registratie als aannemer meer vereist.
Of een aannemer al dan niet geregistreerd is, speelt dus geen rol meer in het kader van de reglementering inzake verplichte sociale en fiscale inhoudingen en hoofdelijke aansprakelijkheid. Het enige criterium dat nog speelt, is de vraag of de aannemer wel of geen sociale en/of fiscale schulden heeft.

Gevolgen van deze wijziging

Concreet dient men in de volgende situaties geen beroep meer te doen op een geregistreerde aannemer :

  • het (tijdelijk) verlaagde BTW-tarief van 6 % voor bepaalde werken in onroerende staat aan privé-woningen van minstens 5 jaar oud;
  • het tijdelijk verlaagd BTW-tarief van 6% op de eerste schijf van 50.000,00 € bij aankoop of bouw van een nieuwe woning;
  • het verlaagd tarief van 6 % voor bepaalde werken in onroerende staat aan privé-woningen van minstens 15 jaar oud;
  • het verlaagd tarief van 6 % voor bepaalde werken in onroerende staat aan privé-woningen voor gehandicapten;
  • het verlaagd tarief van 6 % voor bepaalde werken in onroerende staat aan privé-woningen van gewestelijke sociale huisvestingsmaatschappijen;
  • het verlaagd tarief van 6 % bij afbraak en heropbouw van woningen in welbepaalde stadsgebieden;
  • het verlaagd BTW-tarief van 12 % voor bepaalde werken in onroerende staat aan privé- woningen en woningcomplexen van OCMW’s, intercommunales, enz. bestemd voor de “huisvesting in het kader van het sociaal beleid”.

De afschaffing van de aannemingsregistratie voor dergelijke werkzaamheden heeft als gevolg dat men beroep kan doen op een aannemer uit de EER (Europese Economische Ruimte). Deze buitenlandse aannemer dient wel te beschikken over een Belgisch BTW-nummer en voor de werken Belgische BTW aan te rekenen.

Inkomstenbelastingen

Ondanks de afschaffing inzake BTW, blijft de aannemersregistratie nog altijd van belang in het kader van diverse gunstregelingen inzake inkomstenbelastingen. Zo zijn de volgende belastingverminderingen nog altijd afhankelijk van de voorwaarde dat de werken worden uitgevoerd door een geregistreerde aannemer :

  • uitgaven voor energiebesparende investeringen;
  • werken uitgevoerd ter beveiliging van een woning tegen inbraak of brand;
  • dienstverrichtingen in het kader van de verhoogde investeringsaftrek voor beveiligingswerken aan beroepslokalen en hun inhoud.

Voor de eerste twee vermelde gunstregelingen heeft de regering de regeling versoepeld voor buitenlandse aannemers.