ADVIES

Relatiegeschenken

17/11/2010

Bij het uitdelen van relatiegeschenken zijn er specifieke regels waarmee u rekening moet houden. Wij bespreken dan ook hier in het kort de voornaamste spelregels.

 Fiscaal

De algemene regel is dat relatiegeschenken die voor de genieter niet het karakter hebben van een voordeel van alle aard, maar voor 50 % aftrekbaar zijn, ongeacht wat u als geschenk geeft.

Indien zij worden gegeven aan handelaars of beoefenaars van een vrij beroep, dan gelden de volgende mogelijkheden :

  • Er wordt een fiche 281.50 opgemaakt : in dit geval is het geschenk volledig aftrekbaar maar belastbaar bij de ontvanger van het geschenk.
  • Er wordt geen fiche 281.50 opgemaakt :
    – het relatiegeschenk bedraagt minder dan 125 € : 50 % aftrekbaar en niet belastbaar bij de ontvanger
    – het relatiegeschenk bedraagt meer dan 125 € : niet aftrekbaar, indien u een vennootschap heeft, riskeert u wel belast te worden tegen  309 % als geheim commissieloon

Indien zij worden gegeven aan andere personen dan beroepsrelaties (bv particulieren) geldt de aftrekbeperking ongeacht het bedrag van het geschenk.

 BTW

Voor de BTW is het geschenk volledig recupereerbaar indien het minder kost dan 50 € exclusief BTW. Kost het meer, dan is de BTW niet aftrekbaar. De niet aftrekbare BTW is uiteraard wel voor de helft aftrekbaar als beroepskost. Van belang is wel dat voor de BTW de grens van 50 € geldt per genieter en niet zozeer per geschenk.

 Reclame

Reclame artikelen zijn zowel fiscaal als voor de BTW volledig aftrekbaar. Op reclame artikelen is wel vereist dat de naam van de onderneming er blijvend op vermeld staat. Flessen wijn of champagne worden nooit beschouwd als reclame, zelfs niet als de naam erop vermeld staat.

 Vermelding factuur

Louter en alleen vermelden op de factuur “Levering relatiegeschenken” is niet voldoende. Op de factuur moet duidelijk de hoeveelheid geleverde geschenken en de eenheidsprijs vermeld staan. Indien het reclame artikelen betreft, kan u ook best op de factuur laten vermelden dat de naam op de artikelen stond vermeld.

 Optimalisatie

Indien u producten kunt schenken uit uw eigen voorraad is de aftrekbeperking van 50 % niet van toepassing. In dat geval geeft u een korting die voor 100 % aftrekbaar is. U moet wel het geschonken goed kunnen linken aan de aankoop. Bv iemand koopt bij u kantoorbenodigdheden en krijgt er een agenda bij. U kan dan best de agenda mee vermelden op de factuur en voor hetzelfde bedrag een korting geven.