ADVIES

Nog VAPZ of groepsverzekering betalen ?

20/12/2010

Het einde van het jaar is in zicht . Misschien is het nuttig om nog VAPZ te betalen of een bijkomende storting te doen aan uw groepsverzekering of individuele pensioentoezegging (IPT).

Waarom VAPZ betalen ?

Het VAPZ is een aanvulling op uw pensioen als zelfstandige. Deze kost is volledig aftrekbaar, waardoor u een belastingbesparing kan doen tot 50 %. Omdat het tevens 100 % aftrekbaar is, bespaart men tevens ook nog op de sociale bijdragen, gezien het inkomen door deze aftrek een stuk lager zal liggen. Dit kan betaald worden door zowel zelfstandigen die een eenmanszaak hebben als door bedrijfsleiders van een vennootschap.

U kan maximaal 8,17 % storten van het inkomen, met een maximum van 2.781,06 € voor inkomstenjaar 2010.

Indien u nog geen VAPZ heeft, kan u nog altijd perfect in 2010 een VAPZ aangaan en de premie storten. Voorwaarde voor de fiscale aftrekbaarheid is wel dat u de sociale bijdrage voor dat jaar betaald heeft.

Groepsverzekering of IPT

Dit is eveneens een aanvulling op het pensioen als zelfstandige, maar kan enkel afgesloten worden door bedrijfsleiders van een vennootschap en niet door zelfstandigen die een eenmanszaak hebben.

De premies die de vennootschap betaald voor de bedrijfsleider zijn slechts aftrekbaar binnen de zogenaamde 80 %-regel. Dat betekent dat uw (wettelijke plus extralegale) pensioenuitkeringen, uitgedrukt in jaarlijkse renten, niet méér mag bedragen dan 80 % van uw laatste normale bruto jaarbezoldiging en berekend moet worden op basis van de normale duur van een beroepsloopbaan.

Op het einde van het jaar heeft u nog de mogelijkheid om de “backservice” of “inhaalpremie” te laten berekenen. Men gaat met andere woorden vroegere jaren inhalen. Men gaat rekening houden met de jaren voordien, toen u mogelijks nog geen groepsverzekering betaalde of in loondienst werkte.

Je zou tegen het einde van het jaar nog een “backservice” kunnen laten uitbetalen. Soms kan het beter zijn om deze “backservice” te spreiden. Dit kan het geval zijn indien men kan genieten van het verlaagde tarief van de vennootschapsbelasting.

Voorbeeld : Een vennootschap kan gebruik maken van het verlaagde belastingtarief en heeft een winst van 30.000 €. Er kan een “backservice” betaald worden van 10.000 € voor de bedrijfsleider.
Indien men dit eenmalig doet zal men op de eerste 5.000 € een belastingbesparing doen van 31 % en op de tweede 5.000 € slechts 24,25 %. Dit komt omdat in de verlaagde tarieven de eerste 25.000 € belast wordt aan 24,25 % en de volgende schijf van 25.000 € tot 90.000 € aan 31 %.
Indien men de 10.000 € zou spreiden over 2 of meerdere jaren zal men telkens 31 % besparen, in de veronderstelling dat men dezelfde resultaten zal behalen.

 Verscherpte controle 80 %-regel aanvullende pensioenen

Zoals hiervoor reeds omschreven moeten de groepsverzekeringen en individuele pensioen-toezeggingen voldoen aan de 80 %-regel.

Er moet niet alleen rekening gehouden worden met de extralegale pensioenen die u nu opbouwt via een groepsverzekering of IPT, maar ook hetgeen u daarbuiten nog heeft en u vroeger elders reeds opgebouwd heeft. Concreet moet dus ook bv. uw VAPZ meegeteld worden, de groepsverzekering die u eventueel had bij uw vroegere werkgever of via een andere vennootschap, enz.

Vanaf 2011 komt er een databank (Sigedus) van alle aanvullende pensioenen van de tweede pijler, waaronder de groepsverzekering. De derde pijler, het pensioensparen, valt niet onder de regeling.

Dankzij deze databank kan men gemakkelijker controleren of de bijzondere bijdrage van 8,86 % betaald is en kan de fiscus nazien of de 80 %-regel wel nageleefd wordt.

Het voordeel is dan dat men dan niet alleen een overzicht kan opvragen van het wettelijk pensioen maar ook van het pensioen van de tweede pijler. Veel mensen hebben in hun loopbaan verschillende pensioenplannen verzameld. Het werd dan ook helemaal moeilijk na het overlijden van de partner en men moest achterhalen welke aanvullende pensioenen er waren opgebouwd. Hierbij zal de databank moeten helpen.