ADVIES

Het diesel schandaal

5/11/2015

De laatste tijd is er heel wat te doen over het dieselschandaal waarbij men sjoemelsoftware plaatste in wagens om de emissietests te manipuleren. Moet men zich nu zorgen maken over de fiscale consequenties van dit schandaal. De fiscaliteit is namelijk op verschillende vlakken gebaseerd op de Co2-uitstoot van de wagens.

De volgende fiscale regels zijn gebaseerd op de Co2-uitstoot van de wagens :

  • De berekening van het voordeel alle aard van personenwagens;
  • De fiscale aftrekbaarheid van personenwagens in de vennootschapsbelasting;
  • De solidariteitsbijdrage op bedrijfswagens.

De minister van Financiën heeft echter meegedeeld dat :

  • Op het vlak van de afwijking van de Co2-uitstoot tussen de opgegeven cijfers en de reële cijfers er tot op heden nog geen duidelijkheid is. De fiscale schade die de overheid heeft geleden is bijgevolg niet te becijferen;
  • Het uitgangspunt is dat, in geval er afwijkingen zijn, het de eigenaar is die werd belazerd door Volkswagen en niet de overheid door de burger. De overheid zal dus geen bijkomende belastingen verhalen op de burger.

Volgens de fiscus is het inschrijvingsbewijs, en de Co2-uitstootgehalte dat werd vermeld op dit inschrijvingsbewijs, doorslaggevend voor de vaststelling van het voordeel alle aard.

Men moet dus niet ongerust zijn dat men het voordeel alle aard gaat verhogen of de kostenaftrek van de wagens gaat verminderen omdat de Co2-uitstoot hoger zou zijn dan op het inschrijvingsbewijs werd vermeld.