ADVIES

Btw-tarief op onroerende werken aan privéwoningen

11/12/2015

De ouderdomsvereiste van een woning voor de toepassing van het verlaagd btw-tarief van 6% voor renovatiewerken wordt vanaf 2016 verhoogd van 5 jaar naar 10 jaar.

Deze wijziging werd door de Ministerraad van 27.11.2015 goedgekeurd en gaat in op 1 januari 2016.

Wanneer is nu het BTW-tarief van 6% van toepassing ?

Het BTW-tarief van 6% is, vanaf 01.01.2016, van toepassing bij werken in onroerende staat, indien:

  • de woning ouder is dan 10 jaar (gerekend vanaf 01.01.2016);
  • éénzelfde aannemer de levering en plaatsing uitvoert;
  • de woning een privéwoning is en voor minder dan 50% wordt gebruikt voor beroepsdoeleinden;
  • de werken aan de eindgebruiker (eigenaar of huurder) worden gefactureerd.

Het BTW-tarief van 21% is, vanaf 01.01.2016, van toepassing bij werken in onroerende staat, indien:

  • de woning jonger is dan 10 jaar;
  • de woning voor meer dan 50% voor beroepsdoeleinden wordt gebruikt;
  • bij grote renovatiewerken: woning deels afgebroken en heropgebouwd.

 

Overgangsmaatregel

De Minister van Financiën voorziet in de volgende overgangsmaatregel:

“Werkzaamheden onderworpen aan een stedenbouwkundige vergunningsplicht of meldingsplicht waarvoor de aanvraag of melding is gedaan uiterlijk op 31.12.2015 kunnen blijven genieten van de toepassing van 6% btw in de mate dat de betrokken facturen worden uitgereikt uiterlijk op 31.12.2017.

Hetzelfde geldt voor contracten met vaste datum die zijn opgemaakt uiterlijk 31.12.2015.”

OPGELET: de overgangsmaatregel is van belang voor:

-de werken die uiterlijk 31.12.2015 nog niet voltooid zijn en die vóór die datum nog niet volledig gefactureerd of betaald zijn;

-de werken die starten na 31.12.2015.