ADVIES

Voordelen alle aard

18/05/2016

Een voordeel van alle aard is een voordeel dat een onderneming toekent aan een personeelslid of aan een bedrijfsleider, bv. een bedrijfswagen, de terbeschikkingstelling van een onroerend goed, enz.

Deze voordelen van alle aard worden beschouwd als een beroepsinkomen. De werknemer of bedrijfsleider die dit voordeel ontvangt, zal dus belasting moeten betalen op het bedrag dat overeenkomt met de waarde van het voordeel van alle aard.

Bepaalde voordelen van alle aard worden in hoofde van de werknemer of bedrijfsleider belast op basis van een forfaitair bedrag. De berekeningsmethodes zijn bij Koninklijk Besluit vastgelegd.

 

Intresten debet rekening-courant

Wie kan beschikken over gelden van zijn vennootschap zonder daarvoor intresten te moeten betalen, wordt belast op een voordeel alle aard of een zgn. voordeel fictieve debetrente.

Het voordeel van de debetrente wordt berekend op de gemiddelde stand van de rekening courant. In principe moet deze gemiddelde stand per maand berekend worden, maar als er weinig schommelingen hebben plaatsgevonden, kan de gemiddelde stand op jaarbasis berekend worden.

Jaar Intrestvoet
2010 9,00%
2011 8,50%
2012 9,50%
2013 8,80%
2014 9,20%
2015 8,16%

 

 

Bedrijfswagens

Sinds 2012 moet het voordeel berekend worden aan de hand van de Co2-uitstoot en de catalogusprijs van de wagen, dus een hogere belasting voor duurdere en vervuilende wagens. De cataloguswaarde is de catalogusprijs van het voertuig in nieuwe staat bij verkoop aan een particulier inclusief opties en werkelijk betaalde BTW, zonder rekening te houden met enige korting, vermindering, rabat of restorno. Dus ook bij tweedehandsvoertuigen wordt de berekening gemaakt op basis van de nieuwwaarde. Als correctie op de nieuwwaarde mag men ieder jaar de nieuwwaarde verminderen met 6%, per levensjaar van het voertuig, met een maximum van 30%.

De basis-Co2 coëfficient bedraagt 5,5% voor een referentie-uitstoot van:

  2013 2014 2015 2016
Diesel 95 93 91 89
Benzine 116 112 110 107

 

Wanneer de uitstoot hoger ligt, zal de coëfficiënt verhogen met 0,1% per Co2-gram, met een maximum percentage van 18%. Ligt de uitstoot lager, dan wordt de coëfficiënt verminderd met 0,1% per Co2-gram met een minimum percentage van 4%. De berekening zal ook beperkt worden tot 6/7. Het belastbaar voordeel bedraagt minstens 1.250 € per jaar voor 2014 en 2015. Voor 2016 bedraagt het voordeel minstens 1.260 € per jaar.

Voorbeeld :

Men heeft een wagen die een waarde heeft, inclusief BTW en opties en zonder de verkregen kortingen van 50.000 €. Het betreft een dieselwagen met een Co2-uitstoot van 150 gr/km.

Belastbaar voordeel in 2015 : -> 50.000 € x (5,5% +(150-91) x 0,1%)) x 6/7 of 50.000 € x 11,4% x 6/7 = 4.885,71

Stel deze wagen is 2 jaar oud :

-> (50.000 € x 88 %) x (5,5% +(150-91) x 0,1%) x 6/7 of 50.000 x 88% x 11,4% x 6/7 = 4.299,43

 

Belastbaar voordeel in 2016 : -> 50.000 € x (5,5% +(150-89) x 0,1%)) x 6/7 of 50.000 € x 11,6% x 6/7 = 4.971,43

Stel deze wagen is 2 jaar oud :

-> (50.000 € x 88 %) x (5,5% +(150-89) x 0,1%) x 6/7 of 50.000 x 88% x 11,6% x 6/7 = 4.374,86

 

Woning

Wanneer een bedrijfsleider gratis mag wonen in (een deel van) de woning van de vennootschap geeft dit aanleiding tot een belastbaar voordeel.

Voor de berekening van het voordeel wordt gekeken naar het niet geïndexeerde kadastraal inkomen dat overeenstemt met het privé-matig gebruikt gedeelte van het onroerend goed.

 

KI < 745 KI > 745
Geïndexeerd KI x 1,25 x 100/60

 

Geïndexeerd KI x 3,8 x 100/60

 

Bij gemeubelde woningen moet men het voordeel alle aard nog eens verhogen met 2/3.

Om het voordeel te berekenen kan men het niet geïndexeerde kadastraal inkomen van het privé gedeelte vermenigvuldigen met volgende coëfficient:

 

  < 745 euro > 745 euro
2012 3,40 10,35
2013 3,50 10,64
2014 3,54 10,77
2015 3,55 10,80

 

Elektriciteit en verwarming

Aangaande de verstrekking van elektriciteit en verwarming komt er eveneens een verhoging van de bedragen van de voordelen.

Voor leidinggevend personeel en bedrijfsleiders :

  2013 2014 2015 2016
Verwarming 1.870 1.900 1.900 1.910
Elektriciteit 930 940 940 950

Deze bedragen worden jaarlijks geïndexeerd.

Voor andere verkrijgers

  2013 2014 2015 2016
Verwarming 840 850 860 860
Elektriciteit 420 430 430 430

 

Telefoon, internet en computer

Indien een bedrijfsleider gratis gebruik mag maken van een telefoon of gsm, internet of computer voor privé-gebruik, zal hem hiervoor een forfaitair voordeel worden aangerekend.

 

  2013 2014 2015 2016
Telefoon/gsm 150 150 150 150
Internet 60 60 60 60
Computer 180 180 180 180