ADVIES

Winst van 2013 vastklikken

15/11/2016

Sinds 2014 kunnen kleine vennootschappen hun winst overboeken naar een liquidatiereserve mits het betalen van een roerende voorheffing van 10%. Na een wachttermijn van 5 jaar, heeft men de mogelijkheid om deze liquidatiereserve uit te keren aan 5% bijkomende roerende voorheffing. In totaal betaalt u dan 15% ipv 27% roerende voorheffing. Vanaf 2017 zal dit zelfs 30% roerende voorheffing worden.

Voor wie van toepassing?

Het is enkel van toepassing voor kleine KMO-vennootschappen overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen. Men moet klein zijn op het moment dat men de liquidatiereserve aanlegt. Het is geen probleem als de vennootschap nadien groot wordt.

Wat is een liquidatiereserve?

KMO-vennootschappen kunnen hun winst van het boekjaar na belastingen overboeken naar een liquidatiereserve. Dit is een gewone boeking op één of meerdere rekeningen van het passief. Er is geen notariële akte of publicatie vereist. Winsten van vorige boekjaren komen niet in aanmerking.

Op deze liquidatiereserve moeten zij dan een afzonderlijke aanslag betalen van 10%. Deze afzonderlijke aanslag is een anticipatieve heffing en zal gewoon moeten betaald worden via de aanslag vennootschapsbelasting.

Bij latere ontbinding van de vennootschap moet er geen roerende voorheffing meer betaald worden op de liquidatiebonus, die normaal 27% (weldra 30%) bedraagt.

Bij een dividenduitkering na 5 jaar is er slechts een roerende voorheffing van 5% verschuldigd en 17% (weldra 20%) bij een dividenduitkering binnen de 5 jaar. De periode van 5 jaar begint te lopen vanaf de afsluitdatum van het belastbaar tijdperk waarin de liquidatiereserve werd aangelegd. Indien men een liquidatiereserve boekt in het boekjaar 2016 en de algemene vergadering van 2021 beslist de liquidatiereserve uit te keren, moet men 20% roerende voorheffing betalen omdat er nog geen 5 jaar verstreken zijn. Indien men wacht tot 2022 zal het slechts 5% roerende voorheffing zijn.

Winst van 2013 vastklikken

Indien u nog winsten van boekjaar 2013 in uw vennootschap heeft zitten dat nog niet werd overgeboekt naar liquidatiereserves, kan u dat nog doen voor 30 november 2016. Men moet dan voor 30 november 2016 een afzonderlijke aangifte indienen en men moet een roerende voorheffing van 10% betalen voor deze datum. Indien u nog van plan bent om een liquidatiereserve aan te leggen, kunnen wij u daar zeker mee helpen.