ADVIES

Fiscaal voordeel dakisolatie verdwijnt vanaf 2017

1/12/2016

Vanaf 1 januari 2017 sneuvelt in Vlaanderen de laatste energiebesparende maatregel.

Tot eind 2016 krijg je een belastingvermindering voor dakisolatie van 30% op de factuur met een maximum van 3.070 EUR per woning. Als u het maximumbedrag bereikt hebt, dan mag u het resterende deel niet overdragen naar een volgend jaar.

Voorwaarden zijn wel:

  • dat de woning minimaal 5 jaar in gebruik is genomen
  • de werken zijn uitgevoerd door een aannemer
  • dat het isolatiemateriaal een warmteweerstand moet hebben van minstens 2,5 m2 K/W

Om nog van deze belastingvermindering te kunnen genieten is het noodzakelijk dat de aannemer de factuur in 2016 opmaakt en ook betaald wordt in 2016. Het is niet nodig dat de werken nog in 2016 uitgevoerd worden. Betaalt u in 2016 slechts een voorschot, dan zal enkel het voorschot in aanmerking komen voor het belastingvoordeel van 30%.

Zoals het er nu naar uitziet zou het belastingvoordeel in Wallonië wel blijven bestaan in 2017. Voorwaarde is wel dat u effectief in Wallonië gedomicilieerd bent op 1 januari van het jaar dat volgt op het inkomstenjaar. Dus als u voor 1 januari 2018 in Wallonië woont, dan kunt u in 2017 nog steeds gebruik maken van het Waalse belastingvoordeel ook al ligt uw woning in Vlaanderen. Een Vlaming met een buitenverblijf in de Ardennen zal in 2017 geen belastingvoordeel meer kunnen genieten.