ADVIES

BTW voorschotten december

11/10/2017

Sinds 1 april 2017 moet u als kwartaalaangever geen BTW-voorschotten meer betalen. Hiertegenover staat dat u nu, net als maandaangevers, gehouden bent om een decembervoorschot te betalen.

Als kwartaalaangever heeft u hiervoor 2 keuzes:

  • Ofwel betaalt u een voorschot dat overeenkomt met de BTW die u verschuldigd bent van 1 oktober tot en met 20 december. Als u een te betalen BTW saldo heeft over deze periode, moet u dit als voorschot betalen en dit vóór 24 december. Indien er meer aftrekbare dan te betalen BTW is over deze periode, dient men geen voorschot betalen.
  • Ofwel betaalt u een voorschot op basis van de BTW-aangifte van het derde kwartaal. Indien de aangifte van het derde kwartaal resulteert in een te betalen saldo dan moet u dit als voorschot betalen vóór 24 december.

Voor maandaangevers blijft alles bij het oude. Zoals voorheen moet men een voorschot betalen op de verschuldigde BTW voor de maand december. Het voorschot is gelijk aan het bedrag aan BTW dat u verschuldigd bent over alle handelingen van 1 december tot 20 december, verminderd met de aftrekbare BTW die u over deze periode heeft. Dit voorschot moet, net zoals bij de kwartaalaangever betaald worden vóór 24 december. Ook hier heeft men de keuze om een voorschot te betalen dat gelijk is aan het te betalen saldo van de BTW-aangifte van november.