ADVIES

Voorafbetaling belastingen

26/03/2018

Indien u te weinig voorafbetalingen doet, zal de fiscus u een “boete” opleggen. Bij de afrekening wordt in dat geval een belastingvermeerdering of verhoging opgelegd wegens onvoldoende voorafbetalingen. Voor inkomstenjaar 2017 en de jaren daarvoor bedroeg deze verhoging slechts 2,25%.

Om een gedeelte van de hervorming van de vennootschapsbelasting te compenseren, wordt deze vermeerdering vanaf inkomstenjaar 2018 opgetrokken naar 6,75%, ofwel een verdriedubbeling ten opzichte van vorig jaar.

Hiernaast wordt de regel geschrapt dat er geen vermeerdering moet worden betaald als het bedrag ervan lager ligt dan 0,50% van de belasting waarop ze berekend werd, of de vermeerdering lager dan 80 euro was. Ongeacht het bedrag van de vermeerdering, vanaf inkomstenjaar 2018 zal deze altijd effectief betaald moeten worden.

De verhoging is echter enkel van toepassing op vennootschappen. Voor eenmanszaken blijft de belastingvermeerdering 2,25%. Hiernaast blijft de uitzonderingsregel van 0,50% of 80 euro voor hen behouden.

Wat niet wordt afgeschaft, is de vrijstelling van deze verhoging gedurende de eerste drie jaren na het starten van de eenmanszaak of vennootschap, zolang deze als kleine onderneming beschouwd wordt. Deze blijft voor zowel de eenmanszaken als de vennootschappen behouden.

Door de voorafbetalingen te doen, krijgt de vennootschap een vermindering op de verhoging in functie van de datum van de voorafbetaling, op basis van de volgende tabel:

Uiterste datum Belastingvoordeel Eenmalige voorafbetaling
10/04/2018 (Voorafbetaling 1) 9% 75%
10/07/2018 (Voorafbetaling 2) 7,5% 90%
10/10/2018 (Voorafbetaling 3) 6% 112,5%
20/12/2018 (Voorafbetaling 4) 4,5% 150%

 

Het gemiddelde van de percentages van deze belastingvoordelen stemt overeen met het tarief van de vermeerdering, met name 6,75%. Het overschot van de voorafbetalingen dat niet op de belasting is aangerekend, wordt terugbetaald.

Gelet op de verhoging van de boete, kan het interessant zijn om een lening voor de voorafbetalingen te overwegen. De interesten hierop zijn momenteel laag en u kan de kost van de voorafbetaling spreiden doorheen het jaar. Tenslotte zijn de betaalde interesten op deze lening ook nog eens aftrekbaar als beroepskost. De verhoging wegens niet voorafbetalen is niet aftrekbaar.