ADVIES

Nieuw Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen

6/03/2019

Op 28 februari werd het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV) dan toch goedgekeurd. Vanaf 1 mei 2019 zal deze wet, in verschillende fases, in werking treden.

Het doel van deze hervorming is om het vennootschapsrecht in België te vereenvoudigen en ons land aantrekkelijker te maken als vestigingsland voor ondernemingen.

Een aantal ingrijpende wijzigingen zijn onder meer:

  • De vermindering van het aantal vennootschapsvormen;
  • Het minimumkapitaal voor BVBA’s wordt afgeschaft;
  • De zetel zoals bepaald in de statuten krijgt voorrang op de werkelijke zetel;
  • De geschillenregeling zal hervormd worden.

Voor vennootschappen die na 1 mei 2019 opgericht worden, gelden de nieuwe regels onmiddellijk en kan er geen gebruik meer gemaakt worden van de oude regels. Vanaf 1 mei 2019 kan bijvoorbeeld geen commanditaire vennootschap meer opgericht worden, maar zal een “Maatschap” met een stille vennoot opgericht moeten worden.

Voor bestaande vennootschappen treedt het nieuwe wetboek pas in werking op 1 januari 2020. Wel is er uitstel tot 1 januari 2024 om een statutenwijziging door te voeren om de statutaire bepalingen aan te passen aan de nieuwe regelgeving. De statutaire bepalingen die echter in strijd zijn met de dwingende bepalingen van het WVV, zullen vanaf 1 januari 2020 als niet bestaand beschouwd worden.