ADVIES

De gerechtelijke reorganisatie

28/05/2020

Door de uitbraak van het coronavirus en de daaropvolgende maatregelen van de overheid zijn veel ondernemingen zwaar getroffen. Misschien hebt u zelf de deuren moeten sluiten, contracten zien beëindigd worden of werden gemaakte afspraken geannuleerd. Als u hierdoor merkt dat het moeilijk wordt om alle schulden te betalen en u overtuigd bent dat na de coronacrisis u uw onderneming terug gezond kan krijgen, kan u overwegen om een procedure gerechtelijke reorganisatie op te starten.

Wat is een gerechtelijke reorganisatie?

Vroeger kende u deze waarschijnlijk als de “WCO”. Deze vernieuwde procedure geeft u een opschorting van betaling, waardoor u van de rechtbank een afbetalingsplan krijgt om uw openstaande facturen en schulden af te lossen. Tijdens deze periode kan u evenmin failliet verklaard worden en kunnen gerechtsdeurwaarders geen uitvoerend beslag leggen op de goederen van uw onderneming.

Het afbetalingsplan kan maximaal 5 jaar duren en in deze periode kan u eveneens aan uw schuldeisers vragen om maar een gedeelte van de schuld te moeten terugbetalen en dus niet het volledige bedrag.

Deze gerechtelijke reorganisatie kan drie vormen aannemen:

  • Minnelijk akkoord:
    U probeert met een aantal schuldeisers tot een akkoord te komen. U moet dus niet met alle schuldeisers een akkoord afsluiten. U kan zelf kiezen met welke schuldeisers dit is, op voorwaarde dat u dit met minstens twee schuldeisers doet.
  • Collectief akkoord:
    U stelt een afbetalingsplan voor aan al uw schuldeisers. Als de meerderheid hiermee instemt, is dit plan bindend voor iedereen die hierin is opgenomen, dus ook de schuldeisers die hier niet mee akkoord zijn gegaan. Na goedkeuring door de schuldeisers, moet dit ook nog goedgekeurd worden door de rechtbank.
  • Overdracht onder gerechtelijk gezag:
    U laat uw onderneming of een deel ervan verkopen door een gerechtelijk mandataris. De opbrengst van de verkoop wordt verdeeld onder de schuldeisers.

Hoe vraagt u dit aan?

Dit wordt per verzoekschrift aangevraagd bij de ondernemingsrechtbank waar uw onderneming haar zetel heeft. Tegenwoordig kan dit uitsluitend via de website www.regsol.be aangevraagd worden. Daarnaast moeten bepaalde boekhoudkundige stukken, onder meer een tussentijdse balans en een overzicht van de openstaande schulden en vorderingen, worden toegevoegd aan dit dossier.

Als deze aanvraag afgewezen wordt en u een nieuw verzoekschrift zou willen indienen, moet u rekening houden met het feit dat een nieuw verzoekschrift binnen de zes maanden uw schulden niet zal schorsen.