ADVIES

Vlaams beschermingsmechanisme

11/01/2021

Omdat door de tweede lockdown opnieuw vele ondernemingen door de overheid verplicht werden gesloten, wordt voorzien in een nieuwe premie op Vlaams niveau om een gedeelte van de geleden schade te vergoeden. Deze kan sinds 4 januari 2021 worden aangevraagd en dit tot en met 15 februari 2021. Hierbij geven wij u een kort overzicht zodat u kan nagaan of u in aanmerking komt voor deze nieuwe premie.

Voor wie?

U komt in aanmerking als u op 16 november 2020 tot één van de volgende categorieën behoort:

 • Zelfstandige in hoofdberoep
 • Zelfstandige in bijberoep die in 2019 een beroepsinkomen (netto belastbaar inkomen) heeft van minstens € 13.993,78
 • Zelfstandige in bijberoep die in 2019 een beroepsinkomen (netto belastbaar inkomen) heeft tussen € 6.996,89 en € 13.993,78 en als loontrekkende minder dan 80% is tewerkgesteld (= helft van de premie)
 • Een vennootschap met minstens 1 werkend vennoot of minstens 1 voltijds bij de RSZ ingeschreven personeelslid

Daarnaast heeft u op 16 november 2020:

 • een actieve inschrijving in de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO).
 • een actieve exploitatie- of uitbatingszetel in het Vlaamse Gewest.

Hoe toont u de omzetdaling aan?

Tenzij u verplicht gesloten bent in deze periode, moet u een omzetdaling van minstens 60% hebben geleden ten gevolge van de opgelegde exploitatiebeperkingen door de coronamaatregelen in de periode van 16 november 2020 tot en met 31 december 2020 in vergelijking met dezelfde periode in 2019. Bovendien moet de omzetdaling rechtstreeks verband houden met de door de overheid genomen coronamaatregelen.

Als u vorig jaar in deze periode een abnormaal lage omzet realiseerde door bijvoorbeeld een arbeidsongeval, mag u een andere referentieperiode kiezen mits motivatie. Als startende onderneming mag u vergelijken met de cijfers uit uw financieel plan.

De omzetdaling wordt aangetoond op basis van een van de volgende elementen:

 • dagontvangsten;
 • geleverde prestaties;
 • tijdsregistratie.

Facturatie uitstellen geldt dus niet als omzetdaling.

Verplicht gesloten ondernemingen moeten omzetdaling niet aantonen

Met verplicht gesloten wordt voor de toepassing van deze premie bedoeld dat uw hoofdactiviteit die meer dan 50% van de omzet genereert, verplicht gesloten wordt. Er wordt dus geen volledige stopzetting vereist. Online-verkopen en take away maaltijden hebben onder deze grens bijgevolg geen invloed op de status van verplicht gesloten onderneming.

Daarnaast geldt in het bijzonder voor restaurants dat als zij in de periode van 16 november 2019 tot en met 31 december 2019 50% of meer van hun omzet uit take away-activiteiten halen, wél een omzetdaling van minstens 60% moeten kunnen aantonen. Dit betekent dus dat u in november en december 2020 wel volledig op take away mag focussen zonder met enige grens rekening te houden.

Als café en restaurant worden beschouwd de ondernemingen met als hoofdactiviteit volgende RSZ- of btw-NACE-code in de Kruispuntbank van Ondernemingen:

 • 56101 – Eetgelegenheden met volledige bediening;
 • 56102 – Eetgelegenheden met beperkte bediening;
 • 56301 – Cafés en bars.

Hoeveel bedraagt de premie?

De premie bedraagt 10% van de omzet, exclusief btw, in:

 • ofwel de periode van 16 november 2019 tot en met 31 december 2019;
 • ofwel de periode in 2019 die overeenstemt met de periode van 16 november 2019 tot en met de laatste verplichte sluitingsdag (en uiterlijk 31 december).

Ook bij deze premie wordt een maximum ingesteld afhankelijk van het personeelsbestand:

 • € 11.250 voor ondernemingen met maximum 9 werknemers
 • € 22.500 voor ondernemingen vanaf 10 tot 49 werknemers
 • € 60.000 voor ondernemingen met 50 werknemers of meer

Er is voor deze periode eveneens een minimum steunbedrag voorzien van € 1.000. De minimum en maximum steunbedragen voor gesloten sectoren worden geprorateerd.

Vlaams beschermingsmechanisme 3: Lijst van verplicht gesloten sectoren met de toepasselijke minimum en maximum steunbedragen

sectoren Subsidiabele sluitingsperiode maximale subsidiebedrag bij een tewerkstelling tot 9 werknemers maximale subsidiebedrag bij een tewerkstelling van 10 tot 49 werknemers maximale subsidiebedrag bij een tewerkstelling vanaf 50 werknemers minimale subsidie-bedrag
Discotheken en dancings 16/11/2020 – 31/12/2020 11.250 22.500 60.000 1000
Cafés en restaurants 16/11/2020 – 31/12/2020 11.250 22.500 60.000 1000
Pretparken 16/11/2020 – 31/12/2020 11.250 22.500 60.000 1000
Bioscopen 16/11/2020 – 31/12/2020 11.250 22.500 60.000 1000
Cultuurhuizen en evenementensector 16/11/2020 – 31/12/2020 11.250 22.500 60.000 1000
Musea 16/11/2020 – 30/11/2020 3750 7500 20.000 350
Zwembaden (excl. subtropische zwembaden) 16/11/2020 – 30/11/2020 3750 7500 20.000 350
Fitnesscentra 16/11/2020 – 31/12/2020 11.250 22.500 60.000 1000
Binnenspeeltuinen 16/11/2020 – 31/12/2020 11.250 22.500 60.000 1000
Bowlingzalen 16/11/2020 – 31/12/2020 11.250 22.500 60.000 1000
Casino’s, speelautomaten-hallen en wedkantoren 16/11/2020 – 31/12/2020 11.250 22.500 60.000 1000
Wellnesscentra, met inbegrip van onder meer sauna’s,jacuzzi’s, stoomcabines, hammams en subtropische zwembaden 16/11/2020 – 31/12/2020 11.250 22.500 60.000 1000
Kermisattracties 16/11/2020 – 31/12/2020 11.250 22.500 60.000 1000
Feest- en receptiezalen 16/11/2020 – 31/12/2020 11.250 22.500 60.000 1000
Niet-essentiële handelszaken 16/11/2020 – 30/11/2020 3750 7500 20.000 350
Niet-medische contactberoepen 16/11/2020 – 31/12/2020 11.250 22.500 60.000 1000
Niet-essentiële ambulante handel 16/11/2020 – 30/11/2020 3750 7500 20.000 350
Verplicht gesloten dienstverlening 16/11/2020 – 31/12/2020 11.250 22.500 60.000 1000
Dierenkapsalons en hondentrainingscentra 16/11/2020 – 30/11/2020 3750 7500 20.000 350
Dierentuinen en -parken 16/11/2020 – 31/12/2020 11.250 22.500 60.000 1000
Vakantieparken, bungalowparken en campings 16/11/2020 – 31/12/2020 11.250 22.500 60.000 1000