ADVIES

Voorafbetaling belastingen 2021

22/03/2021

Voorafbetalingen inzake de personenbelasting en vennootschapsbelasting zijn niet verplicht, maar wel aan te raden. Indien men geen voorafbetalingen doet zal er een belastingvermeerdering of een ‘boete’ aangerekend worden. Deze verhoging is net zoals de belasting zelf niet aftrekbaar.

Vennootschappen:

Indien een vennootschap geen enkele voorafbetaling uitvoert zal deze een verhoging krijgen van 6,75% boven op de verschuldigde belastingen. Als de vennootschap één of meerdere voorafbetalingen uitvoert zal deze een korting krijgen op de verhoging van 6,75%.

Hoeveel deze korting bedraagt hangt af van de periode waarin de voorafbetaling gebeurt. Dit wordt geïllustreerd in het onderstaand overzicht:

Uiterste betaaldatum per periode Korting Bij eenmalige voorafbetaling
12/04/2021 9% 75%
12/07/2021 7,5% 90%
11/10/2021 6% 112,5%
20/12/2021 4,5% 150%

Verduidelijking met voorbeeld.

De belastbare winst wordt geschat op 100.000,00 euro, het tarief vennootschapsbelasting bedraagt 25%. De belastingen op deze winst bedragen 25.000,00 euro. Indien men geen voorafbetaling heeft gedaan zal men de volgende verhoging moeten betalen: 25.000,00 x 6,75% = 1.687,50.

Indien men een voorafbetaling zou gedaan hebben voor 12 april 2021 van 75% van de geschatte belasting, zijnde 18.750,00 euro, zal men de volgende korting krijgen: 18.750,00 x 9% = 1.687,50.

In deze situatie zal er geen belastingvermeerdering of ‘boete’ aangerekend worden boven op de verschuldigde belastingen.

Kleine vennootschappen ontsnappen aan deze belastingvermeerdering voor de eerste drie boekjaren vanaf hun oprichting.

Een aandachtspunt is het moment waarop de betaling gebeurt. Indien u de betaling op de valreep van een periode uitvoert, maar deze pas na de uiterste betaaldatum wordt ontvangen door de fiscus zal deze aan de volgende periode worden aangerekend.

Eenmanszaken:

Hetzelfde principe geldt voor de eenmanszaken. Indien er geen enkele voorafbetaling gebeurt zal er een belastingvermeerdering aangerekend worden van 2,25% boven op de verschuldigde belastingen. Als de eenmanszaak één of meerdere voorafbetalingen uitvoert zal deze een korting krijgen op de verhoging van 2,25%.

Hoeveel deze korting bedraagt hangt af van de datum van de voorafbetaling. Dit wordt geïllustreerd aan de hand van onderstaand overzicht:

Uiterste betaaldatum per periode Korting Bij eenmalige voorafbetaling
12/04/2021 3% 56,49%
12/07/2021 2,5% 67,78%
11/10/2021 2% 84,73%
20/12/2021 1,5% 112,97%

Een zelfstandige in hoofdberoep zal de eerste drie jaren niet beboet worden indien deze geen voorafbetaling uitvoert.

Ook hier moet men opletten wanneer men de voorafbetaling doet. Indien u de betaling op de valreep van een periode uitvoert, maar deze pas na de uiterste betaaldatum wordt ontvangen door de fiscus zal deze eveneens aan de volgende periode worden aangerekend.