ADVIES

Belastingvermindering voor inbreng getroffen vennootschappen

12/04/2021

Natuurlijke personen kunnen voordelig geld inbrengen in vennootschappen die een omzetverlies hebben geleden van minstens 30%, naar aanleiding van de COVID19-maatregelen.

Hoeveel bedraagt de belastingvermindering?

De belastingvermindering bedraagt 20% voor natuurlijke personen die in de periode van 1 januari 2021 tot en met 31 augustus 2021 geld inbrengen in getroffen vennootschappen. Zij moeten wel voldoen aan een aantal voorwaarden.

Aan welke voorwaarden moeten zij voldoen?

Het moet gaan om KMO-vennootschappen met een omzetdaling van minstens 30%. Het moet een KMO-vennootschap zijn in de zin van artikel 1:24, §1-6 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen. De vennootschap moet een omzetverlies van minstens 30% geleden hebben in de periode van 2 november 2020 tot en met 31 december 2020, in vergelijking met dezelfde periode in 2019.

Vennootschappen waarbij een faillietverklaring werd ingesteld komen niet in aanmerking.

Hoeveel bedraagt de maximale inbreng?

Men kan maximaal 100.000 € inbrengen in één of meerdere Kmo’s. De getroffen Kmo’s kunnen in totaal 250.000 € aan dergelijke inbrengen ontvangen.

Ook voor bedrijfsleiders?

In principe kunnen deze ook een inbreng doen, maar ze mogen slechts een belang in de KMO-vennootschap hebben van maximaal 30%. Dus de meeste bedrijfsleiders zullen hiervoor niet in aanmerking komen.