ADVIES

BTW-ondersteuningsmaatregelen

12/04/2021

Om de ondernemers in deze coronacrisis te ondersteunen, zijn er een aantal nieuwe ondersteuningsmaatregelen inzake btw genomen. Hierbij een kort overzicht.

Verlenging van het btw-tarief van 6%.

Het verlaagde tarief van 6% op de aan- en verkoop van mondmaskers en hydroalcoholische gels wordt verlengd tot 30 juni 2021.

Afschaffing decembervoorschot.

Normaal moet iedere ondernemer, die in het laatste kwartaal of de laatste maand van het jaar een btw-schuld had, een decembervoorschot betalen. Het decembervoorschot wordt nu definitief afgeschaft en de btw-aangifte zal worden aangepast.

Grensbedragen btw-teruggave.

Om een terugbetaling van het btw-tegoed te krijgen, was vereist dat het tegoed minstens 615 € voor kwartaalaangevers en 1.485 € voor maandaangevers bedroeg. Deze grensbedragen worden nu verlaagd tot 400 €, voor zowel kwartaal- als maandaangevers. Op het einde van het jaar moest het minimumbedrag 245 € bedragen. Dit daalt nu naar 50 €.
Deze maatregel treedt in werking op 1 april 2021. Dus men kan al deze nieuwe grensbedragen hanteren voor de aangifte van het eerste kwartaal 2021 of van maart 2021.