ADVIES

UBO-register aanvullen tegen uiterlijk 30 april 2021!

12/04/2021

Vennootschappen, vzw’s en stichtingen moeten uiterlijk tegen 30 april 2021 het UBO-register aanvullen. Waarover gaat dit precies?

Wat is het UBO-register?

Dit is een databank van de fiscus waarin alle Belgische vennootschapen, vzw’s en stichtingen de identiteitsgegevens van hun “uiteindelijke begunstigde” opgenomen moeten worden. De “uiteindelijke begunstigden” zijn in principe de natuurlijke personen die rechtstreeks of onrechtstreeks ten minste 25% van de stemrechten of het eigendomsbelang in de vennootschap hebben.

Register aanvullen

Dit is weer een nieuwe verplichting die onlangs werd ingevoerd en die inhoudt dat men de informatie die men al aan het UBO-register heeft bezorgd moet aanvullen met documenten die de juistheid ervan moeten aantonen. Het gaat bv. om een kopie van het aandelenregister, de statuten, notariële akte, enz.

Tegen uiterlijk 30 april 2021!

Vennootschappen die vóór 11 oktober 2020 geregistreerd zijn bij het UBO-register moeten het register aanvullen tegen uiterlijk 30 april 2021. Voor een UBO-registratie sinds 11 oktober 2020 is de oplading van die stukken meteen verplicht bij de registratie.