ADVIES

Wijzigingen autofiscaliteit

2/06/2021

In haar zoektocht naar bijkomende inkomsten, heeft de regering een nieuw wetsvoorstel op tafel gelegd om de autofiscaliteit opnieuw te wijzigen. Zoals u zich misschien nog herinnert, werd deze reeds recentelijk grondig gewijzigd door de hervorming van de vennootschapsbelasting in 2018, wat ertoe leidde dat bedrijfswagens een hogere fiscale kostprijs verkregen.

De regering De Croo heeft nu de intentie om deze belasting op de bedrijfswagens aanzienlijk verder te verhogen, enerzijds door de toepassing van de WLTP-norm voor het bepalen van de CO2-uitstoot en anderzijds door een aftrekverbod op deze autokosten in de personen- en vennootschapsbelasting in te voeren.

Ervan uitgaande dat deze wet door het parlement geduwd zal worden, willen wij u hierbij al toelichten wat deze plannen net inhouden en wat de gevolgen voor uw huidige bedrijfswagen zijn.

Uit het wetsvoorstel blijkt dat de overheid in vijf fasen de bedrijfswagens steeds zwaarder wil belasten:

Voor uw huidige wagen betekent dit dat er niets verandert, het bestaande aftrekpercentage blijft hierop van toepassing. Vóór 1 januari 2023 kan dus nog steeds een benzinewagen aangekocht worden, met behoud van de huidige “voordelige” aftrekregeling.

  1. In de eerste fase vanaf 1 september 2021 moet voor nieuw aangekochte auto’s gewerkt worden met de WLTP-norm. Deze norm bepaalt de CO2-waarde van een wagen op een nadeligere wijze dan de NEDC 2.0 norm, hetgeen ertoe leidt dat de CO2-waarde van wagens aangekocht vanaf 1 september 2021 aanzienlijk zal stijgen. De gevolgen hiervan zijn een nog lager aftrekpercentage van de kosten en een nog hoger voordeel alle aard;
  2. In de tweede fase vanaf 1 januari 2023 zullen de hybride wagens in het vizier genomen worden. Iedere hybride, fake of echt, die vanaf deze datum aangekocht worden, zal slechts kunnen genieten van een aftrekbaarheid van maximaal 50%;
  3. Vanaf 1 januari 2025 neemt de zwaarste maatregel haar aanvang. Iedere benzine-, diesel- en hybridewagen die werd aangekocht na 1 januari 2023, zal fiscaal gepenaliseerd worden door de aftrekbaarheid progressief te verminderen tot de aftrekbaarheid in 2028 0% bedraagt;
  4. Vanaf 1 januari 2026 zijn enkel nog volledige elektrische wagens 100% aftrekbaar. Alle andere nieuw aangekochte bedrijfswagens die vanaf dat moment aangekocht worden, zullen niet meer aftrekbaar zijn. Voor bestelwagens wordt dit in mindere mate beperkt tot 50%, wat nog steeds een enorme daling is tegenover de huidige volledige aftrekbaarheid.
  5. In een nog niet nader bepaalde fase zal de aftrekbaarheid van elektrische wagens eveneens verminderd worden tot 70% in 2029.

Belangrijk om te weten is dat deze wetgeving nog niet door het parlement werd goedgekeurd en de uitvoerbaarheid tevens zal afhangen van welke regeringscoalitie er in 2024 gevormd zal worden. Op dit moment is dit dus nog GEEN definitief vaststaand feit.