Geschiedenis

Inleiding

De vitaliteit van ons beroep als accountant en belastingconsulent mag niet enkel berusten op een vluchtig heden en op een al bij al onzekere toekomst. Men kan zich niet met kennis van zaken voorbereiden op een duurzame toekomst zonder iets af te weten van het verleden.

Ondanks het feit dat wij geen geschiedkundigen zijn, hebben wij toch getracht in het kort, de geschiedenis van het boekhouden en de belastingen, te schetsen.

Het boekhouden heeft bij het grote publiek een “saaie” imago. De franse economist, Auguste Detoeuf , beweerde begin vorige eeuw al dat er volgens hem drie soorten van mensen bestonden met volstrekt onbegrijpelijke taal : de gekken, de studenten van de polytechnische school en de boekhouders. En hij voegde erbij dat hij ze gerangschikt had in stijgende orde, want met een gek viel soms nog te praten.

Arcanus   Arcanus Receptie

Desondanks zijn wij van mening dat het boekhouden een ware kunstvorm is en dat het beroep van accountant en belastingconsulent veelzijdiger is dan menig denken. Daar waar in het verleden het boekhouden zich eerder beperkte tot het bijhouden van de rekeningen en het opmaken van balansen, gaat het werk van een accountant van vandaag veel verder. Niet alleen dient hij de kunst van het boekhouden te beheersen, maar is hij ook een sociaal iemand die vlot omgaat met de klanten, compromissen kan sluiten met controleurs, financiële structuren kan uitzetten met bankinstellingen, enz. Dit alles samen maakt het een boeiend beroep die zijn oorsprong vindt in een ver verleden.