Advies

Advies

Vacature assistent accountant

04/10/2021

OMSCHRIJVING VAN ONS KANTOOR Wij zijn een ambitieus en groeiend accountantskantoor dat werkt met een team van 12 boekhouders en accountants. Wij zijn gespecialiseerd in het verstre (...)
Lees meer

De heropstartlening

14/06/2021

Met de heropstart van de horeca en de kleinhandel ondervinden vele ondernemers een concrete liquiditeitsnood voor hun aankopen van handelsgoederen, voorraden en overige heropstartkosten (...)
Lees meer

Vlaams beschermingsmechanisme 8

Gezien vele ondernemingen nog steeds geheel of gedeeltelijk gesloten waren in mei, heeft de federale regering beslist het Vlaamse beschermingsmechanisme ook voor mei verder te zetten. D (...)
Lees meer

Wijzigingen autofiscaliteit

02/06/2021

In haar zoektocht naar bijkomende inkomsten, heeft de regering een nieuw wetsvoorstel op tafel gelegd om de autofiscaliteit opnieuw te wijzigen. Zoals u zich misschien nog herinnert, we (...)
Lees meer

Vlaams beschermingsmechanisme 7

05/05/2021

Omdat door de tweede lockdown opnieuw vele ondernemingen door de overheid verplicht werden om te sluiten, wordt voorzien in een zevende premie op Vlaams niveau om een gedeelte van de ge (...)
Lees meer

Vlaams beschermingsmechanisme 6

19/04/2021

Omdat door de tweede lockdown opnieuw vele ondernemingen door de overheid verplicht werden om te sluiten, wordt voorzien in een zesde premie op Vlaams niveau om een gedeelte van de gele (...)
Lees meer

De globalisatiepremie

In 2020 waren de mogelijkheden om een coronapremie aan te vragen voor vele ondernemingen beperkt. Wie niet voor de hinderpremie in aanmerking kwam, moest zich tevredenstellen met de com (...)
Lees meer

UBO-register aanvullen tegen uiterlijk 30 april 2021!

12/04/2021

Vennootschappen, vzw’s en stichtingen moeten uiterlijk tegen 30 april 2021 het UBO-register aanvullen. Waarover gaat dit precies? Wat is het UBO-register? Dit is een databank van de f (...)
Lees meer

BTW-ondersteuningsmaatregelen

Om de ondernemers in deze coronacrisis te ondersteunen, zijn er een aantal nieuwe ondersteuningsmaatregelen inzake btw genomen. Hierbij een kort overzicht. Verlenging van het btw-tarief (...)
Lees meer

Belastingvermindering voor inbreng getroffen vennootschappen

Natuurlijke personen kunnen voordelig geld inbrengen in vennootschappen die een omzetverlies hebben geleden van minstens 30%, naar aanleiding van de COVID19-maatregelen. Hoeveel bedraag (...)
Lees meer

Voorafbetaling belastingen 2021

22/03/2021

Voorafbetalingen inzake de personenbelasting en vennootschapsbelasting zijn niet verplicht, maar wel aan te raden. Indien men geen voorafbetalingen doet zal er een belastingvermeerderin (...)
Lees meer

Vlaams beschermingsmechanise 5

Omdat door de tweede lockdown opnieuw vele ondernemingen door de overheid verplicht werden om te sluiten, wordt voorzien in een vijfde premie op Vlaams niveau om een gedeelte van de gel (...)
Lees meer

Vlaams beschermingsmechanisme 4

16/02/2021

Omdat door de tweede lockdown opnieuw vele ondernemingen door de overheid verplicht werden gesloten, wordt voorzien in een nieuwe premie op Vlaams niveau om een gedeelte van de geleden (...)
Lees meer

Overbruggingsrecht 2021

11/01/2021

Doordat de overheid blijft vasthouden aan het verplicht sluiten van ondernemingen, wordt de toepassing van het overbruggingsrecht dat zelfstandigen voor dit inkomensverlies kunnen aanvr (...)
Lees meer

Vlaams beschermingsmechanisme

Omdat door de tweede lockdown opnieuw vele ondernemingen door de overheid verplicht werden gesloten, wordt voorzien in een nieuwe premie op Vlaams niveau om een gedeelte van de geleden (...)
Lees meer

Vlaams beschermingsmechanisme

01/10/2020

Door de verstrengde coronamaatregelen hebben sommige bedrijven door de exploitatiebeperkingen een serieuze omzetdaling geleden in de maanden augustus en september 2020. Om deze schade t (...)
Lees meer