Advies

Advies

Verhoging roerende voorheffing

07/12/2015

Eén van de vele maatregelen van de taxshift is de verhoging van de roerende voorheffing van 25% naar 27% vanaf 1 januari 2016. Voor welke inkomsten ? De roerende voorheffing stijgt van (...)
Lees meer

Het diesel schandaal

05/11/2015

De laatste tijd is er heel wat te doen over het dieselschandaal waarbij men sjoemelsoftware plaatste in wagens om de emissietests te manipuleren. Moet men zich nu zorgen maken over de f (...)
Lees meer

Voorafbetalen op sociale bijdragen

23/10/2015

De berekening van de sociale bijdragen voor zelfstandigen werd vanaf 1 januari 2015 grondig hervormd. De sociale bijdragen worden niet meer berekend op de inkomsten van drie jaar voordi (...)
Lees meer

De bijzondere liquidatiereserve

15/10/2015

In een vorig advies gaven wij reeds een korte uiteenzetting over de gewone liquidatiereserve. In haar laatste programmawet heeft de regering opnieuw een maatregel ingevoerd waarbij men (...)
Lees meer

Melding buitenlandse rekeningen

04/08/2015

Belastingplichtigen die houder zijn van een buitenlandse rekening moeten dit vanaf dit jaar melden bij het “Centraal Aanspreekpunt” CAP bij de Nationale Bank van België. Deze aanme (...)
Lees meer

De liquidatiereserve

12/05/2015

Met ingang van 1 oktober 2014 verhoogde men de liquidatieboni van 10% naar 25%. Deze verhoging ging gepaard met een overgangsregeling waarbij men de mogelijkheid had om bestaande reserv (...)
Lees meer

Voordelen alle aard

31/03/2015

Een voordeel van alle aard is een voordeel dat een onderneming toekent aan een personeelslid of aan een bedrijfsleider, bv. een bedrijfswagen, de terbeschikkingstelling van een onroeren (...)
Lees meer

Bewijs van uitvoer bij intracommunautaire levering

29/01/2015

Wanneer men goederen verkoopt vanuit België aan een BTW-plichtige koper die gevestigd is binnen de EU, moet er geen BTW aangerekend worden. Men noemt dit een “vrijgestelde intracommu (...)
Lees meer

Fiscus deelt nieuwe controlepunten mee

17/10/2014

De fiscale administratie zal net als vorige jaren bepaalde kosten en bepaalde activiteitensectoren van naderbij onderzoeken. Uit het driemaandelijks overleg tussen de economische beroep (...)
Lees meer

Inschrijving KBO

11/09/2014

Met de Wet van 16 januari 2003 tot oprichting van de Kruispuntbank van Ondernemingen (afgekort “KBO”) werd het Handelsregister afgeschaft. Sindsdien krijgt elke onderneming een unie (...)
Lees meer

Hervorming sociale bijdragen voor zelfstandigen

06/08/2014

De berekening van de sociale bijdragen voor zelfstandigen zal grondig worden hervormd. Vanaf 1 januari 2015 worden de sociale bijdragen niet meer berekend op de inkomsten van drie jaar (...)
Lees meer

Contante betalingen

09/01/2014

De bestaande anti-witwaswetgeving van 11 januari  1993 werd opnieuw herschreven.  De wetgeving is vanaf 1 januari 2014 weer strenger geworden en deze verstrenging heeft betrekking op (...)
Lees meer

Inhoudingsplicht bedrijfsvoorheffing voor bedrijfsleiders

13/12/2013

Volgens de fiscale wetgeving moeten de schuldenaars van belastbare bezoldigingen de verschuldigde bedrijfsvoorheffing op deze bezoldigingen inhouden en doorstorten aan de Schatkist. Dez (...)
Lees meer

Overgangsregeling liquidatiebonus

29/11/2013

Vanaf 1 oktober 2014 wordt het tarief op de liquidatieboni verhoogd van 10% naar 25% onafhankelijk van de datum van de ontbinding van de vennootschap. Wat is nu een liquidatiebonus ? Bi (...)
Lees meer

Wijzigingen ivm de roerende voorheffing

01/10/2013

Er zijn twee belangrijke wijzigingen in verband met de roerende voorheffing op roerende inkomsten.  De eerste wijziging is de herinvoering van de verminderde roerende voorheffing van 1 (...)
Lees meer

Verplichte vermeldingen factuur

10/07/2013

Volgens het Koninklijk Besluit nummer 1, artikel 5 van het BTW Wetboek dient de factuur de volgende vermeldingen te bevatten : de datum van uitreiking; het volgnummer dat ze worden inge (...)
Lees meer