Advies

Advies

Aftrek energiebesparende investeringen

19/06/2013

Aan de belastingvermindering voor energiebesparende uitgaven werd de afgelopen jaren nogal wat gesleuteld. We bekijken even in het kort hoe de spelregels er uitzien vanaf 2012. Energieb (...)
Lees meer

BTW aftrek voor personenwagens

23/01/2013

Sinds 1 januari 2011 mag men, voor bedrijfsmiddelen met gemengd gebruik, slechts de BTW in aftrek brengen in verhouding tot het effectief beroepsgebruik. Maar vooral bij personenwagens (...)
Lees meer

Voordelen alle aard personenwagens

03/01/2013

De wijziging van de berekening van het voordeel van alle aard voor personenwagens zorgde het afgelopen jaar voor heel wat verwarring. De fiscus heeft de voorbije maanden nogal wat pogin (...)
Lees meer

BTW wijziging vanaf 1 januari 2013

13/12/2012

Vanaf 1 januari 2013 gelden er een aantal nieuwe regels inzake de aftrek en de opeisbaarheid van de BTW.  De nieuwe regels zijn van toepassing voor de elektronische facturen, maar geld (...)
Lees meer

Geheime commissielonen

06/06/2012

De voorbije maanden is er heel wat te doen geweest rond de problematiek van de toepassing van de bijzondere heffing van 309 % op geheime commissielonen. De bijzondere aanslag moet worde (...)
Lees meer

Voordelen alle aard 2012

14/05/2012

Een voordeel van alle aard is een voordeel dat een onderneming toekent aan een personeelslid of aan een bedrijfsleider, bv. een bedrijfswagen, de terbeschikkingstelling van een onroeren (...)
Lees meer

Aftrekbare beroepskosten

04/05/2012

Niemand betaalt graag belastingen. Om weinig belastingen te betalen moet men het belastbaar inkomen zo laag mogelijk trachten te houden. Het is dan ook belangrijk om te weten welke kost (...)
Lees meer

Begroting 2012

05/12/2011

Momenteel zijn er nog geen officiële teksten, maar de fiscale maatregelen waarover, in het kader van de opmaak van de begroting, een akkoord werd bereikt, zal zijn gevolgen hebben voor (...)
Lees meer

Indiciaire afrekening en opheffing bankgeheim

30/11/2011

Bij een belastingcontrole wordt er door de fiscus  regelmatig een indiciaire afrekening gemaakt om na te gaan of u niets bent vergeten aan te geven. Wat is een indiciaire afrekening ? (...)
Lees meer

Anti-witwaswetgeving en contante betalingen

20/09/2011

De bestaande anti-witwaswetgeving van 11 januari 1993 werd in 2010 herschreven. Enerzijds wordt er door deze wet een meldingsplicht opgelegd aan een steeds groter wordende groep van ber (...)
Lees meer

Buitenlandse dienstreizen

20/07/2011

In het Belgisch Staatsblad van 9 mei 2011 werd een nieuwe lijst gepubliceerd van de forfaitaire dagvergoedingen die de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken aan zijn personeelsle (...)
Lees meer

Energiebesparende investeringen

30/06/2011

Om belastingplichtigen aan te zetten tot energiebesparende investeringen werden er vanaf 2003 belastingverminderingen ingevoerd.  In 2010 werden er echter een aantal wijzigingen doorge (...)
Lees meer

Geheime commissielonen

26/04/2011

Eind december 2010 publiceerde de fiscus een circulaire, handelend over de toepassing van de  aanslag op de geheime commissielonen. De nieuwe regeling is verstrengd, maar een oude admi (...)
Lees meer

BTW-aftrek voor bedrijfsmiddelen voor gemengd gebruik

31/03/2011

  Er is een nieuw artikel 45, § 1 quinquies geïntroduceerd in het BTW-Wetboek, die in werking is getreden vanaf 1 januari 2011. Dit is in overeenstemming met de volledige omzetting v (...)
Lees meer

EBIT & EBITDA

10/03/2011

  EBIT en EBITDA zijn twee termen die gebruikt worden in de financiële wereld. Men kan ze, net als het resultaat van de onderneming, beschouwen als gezondheidsindicatoren. Maar ons in (...)
Lees meer

Unieke werfmelding

09/02/2011

  Verplichte werfmeldingen aan de RSZ Vooraleer werken aan te vatten, moeten (hoofd)aannemers aan de RSZ inlichtingen verstrekken over de aard van de werken, de omvang van de werken, d (...)
Lees meer