Advies

Advies

Nog VAPZ of groepsverzekering betalen ?

20/12/2010

Het einde van het jaar is in zicht . Misschien is het nuttig om nog VAPZ te betalen of een bijkomende storting te doen aan uw groepsverzekering of individuele pensioentoezegging (IPT). (...)
Lees meer

Relatiegeschenken

17/11/2010

Bij het uitdelen van relatiegeschenken zijn er specifieke regels waarmee u rekening moet houden. Wij bespreken dan ook hier in het kort de voornaamste spelregels.  Fiscaal De algemene (...)
Lees meer

De Europese domiciliëring

22/09/2010

Eind 2009 deed de Europese domiciliëring haar intrede. Deze zal op termijn de bestaande domiciliëring gaan vervangen. Bij de Europese domiciliëring geeft de betaler aan de begunstigd (...)
Lees meer

Verlaagd BTW-tarief en registratie als aannemer

Sinds 17 juni 2010 is er voor het verlaagde BTW-tarief voor bepaalde werken in onroerende staat geen registratie als aannemer meer vereist. Of een aannemer al dan niet geregistreerd is, (...)
Lees meer

Bij te houden boeken en verantwoordingsstukken

05/07/2010

Boeken en bescheiden De fiscus kan aan de belastingplichtige vragen om “alle boeken en bescheiden voor te leggen die noodzakelijk zijn om het bedrag van zijn belastbare inkomsten te b (...)
Lees meer

Fiscale nieuwigheden voor 2010

09/05/2010

  Zoals gewoonlijk, verandert er jaarlijks wel het één en ander op fiscaal gebied. Wij vatten dan ook de belangrijkste wijzigingen, die gelden vanaf  1 januari 2010, in het kort sa (...)
Lees meer

Stappenplan vereffening van vennootschappen

03/05/2010

  Voorstel tot ontbinding van het bestuursorgaan. Het bestuursorgaan moet het voorstel tot ontbinding verantwoorden in een verslag.  Staat van activa en passiva. Het bestuursorgaan di (...)
Lees meer

Verplichte vermeldingen factuur

  Volgens het Koninklijk Besluit nummer 1, artikel 5 van het BTW Wetboek dient de factuur de volgende vermeldingen te bevatten : de datum van uitreiking; het volgnummer dat ze worden i (...)
Lees meer

De nieuwe BTW regeling vanaf 1 januari 2010

  INLEIDING  Vanaf 1 januari 2010 zullen de diensten in principe worden belast op de plaats waar zij daadwerkelijk worden verbruikt. Evenwel wordt er in bepaalde gevallen afgeweken va (...)
Lees meer

Formaliteiten opstarten onderneming

09/03/2010

Iedere ondernemer die een zelfstandige activiteit wil opstarten moet een handvol verplichtingen nakomen. We zetten ze voor u op een rijtje.
Lees meer

Wijzigingen voordelen van alle aard

Een voordeel van alle aard is een voordeel dat een onderneming toekent aan een personeelslid of aan een bedrijfsleider, bv. een bedrijfswagen, ter beschikking stelling van een onroerend (...)
Lees meer

De boekhoudkundige verplichtingen van een vzw

Op 2 mei 2002 werd een nieuwe wet gestemd die de VZW-wetgeving, daterend van 27 juni 1921, moest moderniseren. Deze nieuwe wet bracht een hele hoop veranderingen met zich mee en bepaald (...)
Lees meer

Bvba Starter

Vanaf 1 januari 2010 is het mogelijk om een BVBA op te richten met 1 € kapitaal. Deze nieuwe vennootschapsvorm moet vooral jonge ondernemers stimuleren om een vennootschap op te richt (...)
Lees meer

Maandelijkse BTW teruggaaf

Volgens de normale regels kan een BTW-belastingplichte maar BTW terugvragen op het einde van ieder kwartaal. Deze is zowel van toepassing voor kwartaalaangevers als voor maandaangevers. (...)
Lees meer

Verlaagd BTW-tarief van 6% voor nieuwbouw

02/02/2010

In 2009 werd er een tijdelijke verlaging van het BTW-tarief naar  6 % ingevoerd bij de bouw of de aankoop van een nieuwe woning. Deze regeling wordt nu ook tot eind 2010 verlengd onder (...)
Lees meer