Arcanus Accountancy Arcanus Accountancy

Arcanus Boekhouding Arcanus Boekhouding

Arcanus Fiscaliteit Arcanus Fiscaliteit

Arcanus Juridisch Arcanus Juridisch

Arcanus Accountancy Arcanus Accountancy

Een correcte en volledige boekhouding en jaarrekening zijn van essentieel belang voor uw onderneming. Niet alleen voor uw management en aandeelhouders. Ook klanten, leveranciers, financiële instellingen, investeerders en overheidsinstanties hebben er belang bij. Op basis van deze financiële informatie beslissen zij over een eventuele samenwerking of kredietverschaffing.

Als uw accountant beperken we ons dan ook niet tot louter de controle van alle financiële gegevens. Wij nemen ook uw kredietwaardigheid en de rentabiliteit van uw onderneming onder de loep. Zo kan u tijdig inspelen op onverwachte ontwikkelingen en bent u te allen tijde zeker van een gezonde financiële situatie.

Wat wij doen voor u.

 • verifiëren en corrigeren van uw boekhouding
 • opmaken van uw jaarrekening en verslagen
 • analytische management accounting
 • consolidatie van kleine groepen
 • privé- en gerechtelijke expertise
 • waardebepalingen

Onze wettelijke opdrachten.

 • omvorming van vennootschappen
 • ontbinding en vereffening van vennootschappen
 • bijstand en vertegenwoordiging van de individuele vennoot in vennootschappen
 • bijstand bij fusie en splitsing
We make it personal

We make it personal

Over Arcanus

Arcanus Boekhouding Arcanus Boekhouding

Transparante, kwalitatieve en betrouwbare financiële en boekhoudkundige informatie zijn cruciaal voor uw onderneming. Onregelmatigheden en moeilijkheden opsporen wordt daardoor makkelijk. Faillissementen kunnen tijdig vermeden worden.

Als uw accountant draagt Arcanus uitermate zorg voor de kwaliteit van uw boekhoudkundige en financiële informatie, die van kapitaal belang is voor de geloofwaardigheid van uw onderneming.

Wat wij doen voor u.

 • organisatie en verwerking van uw boekhouding
 • toezicht op uw boekhouding en wettelijke stukken
 • begeleiding bij de opstart van een algemene en/of analytische boekhouding
 • adviezen en/of assistentie aangaande de invoering van geïnformatiseerde boekhoudsystemen
 • codering verantwoordingsstukken
 • volledige of gedeeltelijke outsourcing van de boekhouding
 • administratieve organisatie en kwaliteitsbewaking
 • btw-aangiftes
 • intrastat-aangiftes
Uitgebreide expertise

Uitgebreide expertise

Professioneel Advies

Arcanus Fiscaliteit Arcanus Fiscaliteit

Als uw accountant en belastingconsulent verzekert Arcanus de periodieke fiscale opvolging van uw dossier. Met de nodige kennis en expertise staan wij in voor de realisatie, controle en verzending van uw periodieke en jaarlijkse aangiftes. Daarbij gaan we een stap verder dan de wettelijke verplichtingen. Wij optimaliseren uw fiscale situatie door gerichte acties en bijstand aangaande fiscale aangelegenheden.

Wat wij doen voor u.

 • adviesverlening inzake personenbelasting, vennootschapsbelasting, rechtspersonenbelasting, belasting van niet-inwoners, btw en registratierechten
 • bijstand bij de nakoming van fiscale verplichtingen, zowel voor directe- als indirecte belastingen
 • fiscale analyse en afsluiting van de jaarrekening
 • bijstand en vertegenwoordiging voor fiscale administraties
 • vermogens- en successieplanning
 • internationale fiscaliteit
 • structurering van groepen van ondernemingen
Kwaliteits garantie

Kwaliteits garantie

Constante bijscholing

Arcanus Juridisch Arcanus Juridisch

De juiste beslissingen nemen? Daarvoor heeft u als ondernemer ook betrouwbaar juridisch advies nodig. Waken over de naleving van de vennootschappenwet, adviesverlening bij het opstellen of toetsen van overeenkomsten, doorlichting van ondernemingen op juridische knelpunten en onvolkomenheden, de uitwerking van juridische structuren, … Daarvoor moet u bij Arcanus zijn.

Wat wij doen voor u.

 • advies en begeleiding bij de oprichting van vennootschappen of verenigingen
 • praktische toepassingen van het burgerlijk en het handelsrecht (opstellen contracten, aktes, enz.)
 • ondersteuning bij de toepassing van de vennootschapswetgeving
 • ondersteuning en adviesverlening ten behoeve van het beheersorgaan bij de toepassing van het Wetboek van Vennootschappen (opstellen verslagen, verplaatsing zetel, enz.)
 • wettelijke opdrachten (omvorming, vereffening, fusie of splitsing, enz.)