Advies

Advies

Geheime commissielonen

26/04/2011

Eind december 2010 publiceerde de fiscus een circulaire, handelend over de toepassing van de  aanslag op de geheime commissielonen. De nieuwe regeling is verstrengd, maar een oude admi (...)
Lees meer

BTW-aftrek voor bedrijfsmiddelen voor gemengd gebruik

31/03/2011

  Er is een nieuw artikel 45, § 1 quinquies geïntroduceerd in het BTW-Wetboek, die in werking is getreden vanaf 1 januari 2011. Dit is in overeenstemming met de volledige omzetting v (...)
Lees meer

EBIT & EBITDA

10/03/2011

  EBIT en EBITDA zijn twee termen die gebruikt worden in de financiële wereld. Men kan ze, net als het resultaat van de onderneming, beschouwen als gezondheidsindicatoren. Maar ons in (...)
Lees meer

Unieke werfmelding

09/02/2011

  Verplichte werfmeldingen aan de RSZ Vooraleer werken aan te vatten, moeten (hoofd)aannemers aan de RSZ inlichtingen verstrekken over de aard van de werken, de omvang van de werken, d (...)
Lees meer

Nog VAPZ of groepsverzekering betalen ?

20/12/2010

Het einde van het jaar is in zicht . Misschien is het nuttig om nog VAPZ te betalen of een bijkomende storting te doen aan uw groepsverzekering of individuele pensioentoezegging (IPT). (...)
Lees meer

Relatiegeschenken

17/11/2010

Bij het uitdelen van relatiegeschenken zijn er specifieke regels waarmee u rekening moet houden. Wij bespreken dan ook hier in het kort de voornaamste spelregels.  Fiscaal De algemene (...)
Lees meer

De Europese domiciliëring

22/09/2010

Eind 2009 deed de Europese domiciliëring haar intrede. Deze zal op termijn de bestaande domiciliëring gaan vervangen. Bij de Europese domiciliëring geeft de betaler aan de begunstigd (...)
Lees meer

Verlaagd BTW-tarief en registratie als aannemer

Sinds 17 juni 2010 is er voor het verlaagde BTW-tarief voor bepaalde werken in onroerende staat geen registratie als aannemer meer vereist. Of een aannemer al dan niet geregistreerd is, (...)
Lees meer

Bij te houden boeken en verantwoordingsstukken

05/07/2010

Boeken en bescheiden De fiscus kan aan de belastingplichtige vragen om “alle boeken en bescheiden voor te leggen die noodzakelijk zijn om het bedrag van zijn belastbare inkomsten te b (...)
Lees meer

Fiscale nieuwigheden voor 2010

09/05/2010

  Zoals gewoonlijk, verandert er jaarlijks wel het één en ander op fiscaal gebied. Wij vatten dan ook de belangrijkste wijzigingen, die gelden vanaf  1 januari 2010, in het kort sa (...)
Lees meer

Stappenplan vereffening van vennootschappen

03/05/2010

  Voorstel tot ontbinding van het bestuursorgaan. Het bestuursorgaan moet het voorstel tot ontbinding verantwoorden in een verslag.  Staat van activa en passiva. Het bestuursorgaan di (...)
Lees meer

Verplichte vermeldingen factuur

  Volgens het Koninklijk Besluit nummer 1, artikel 5 van het BTW Wetboek dient de factuur de volgende vermeldingen te bevatten : de datum van uitreiking; het volgnummer dat ze worden i (...)
Lees meer

De nieuwe BTW regeling vanaf 1 januari 2010

  INLEIDING  Vanaf 1 januari 2010 zullen de diensten in principe worden belast op de plaats waar zij daadwerkelijk worden verbruikt. Evenwel wordt er in bepaalde gevallen afgeweken va (...)
Lees meer

Formaliteiten opstarten onderneming

09/03/2010

Iedere ondernemer die een zelfstandige activiteit wil opstarten moet een handvol verplichtingen nakomen. We zetten ze voor u op een rijtje.
Lees meer

Wijzigingen voordelen van alle aard

Een voordeel van alle aard is een voordeel dat een onderneming toekent aan een personeelslid of aan een bedrijfsleider, bv. een bedrijfswagen, ter beschikking stelling van een onroerend (...)
Lees meer

De boekhoudkundige verplichtingen van een vzw

Op 2 mei 2002 werd een nieuwe wet gestemd die de VZW-wetgeving, daterend van 27 juni 1921, moest moderniseren. Deze nieuwe wet bracht een hele hoop veranderingen met zich mee en bepaald (...)
Lees meer