ADVIES

Kwartaalvoorschotten BTW worden afgeschaft

25/01/2017

Minister van financiën Johan Van Overtveldt schaft de betalingen van de kwartaalvoorschotten af. Deze wijziging werd in de beleidsnota van de minister opgenomen in het kader van de verdere vereenvoudiging van de BTW-regelgeving en zal nu worden uitgevoerd.

Hoe werkt het systeem?

Indien u kwartaalaangever bent diende u uiterlijk de 20ste van de tweede en derde maand van elk kwartaal een voorschot te betalen.

Om het bedrag van de voorschotten te berekenen moest men kijken naar rooster 71 van de BTW-aangifte. In rooster 71 staat namelijk de verschuldigde BTW van het betreffende kwartaal. Stond er in rooster 71 een bedrag, dan moest men voorschotten betalen in de tweede en derde maand. Dit voorschot was dan gelijk aan 1/3 van rooster 71. Indien er niets in rooster 71 stond, moesten er geen voorschotten betaald worden.

Afschaffing voorschotten

Vanaf 1 april 2017 zal het systeem van de kwartaalvoorschotten afgeschaft worden. Het KB zal op korte termijn gepubliceerd worden in het Belgisch Staatblad.

Om de kwartaalaangevers en de maandaangevers op gelijke voet te behandelen, zal de kwartaalaangever wel uiterlijk 24 december van het kalenderjaar verplicht zijn een voorschot te betalen op de belasting die verschuldigd is over zijn handelingen van het 4° kwartaal van hetzelfde jaar.