Advies

Advies

Belastingcontroles

31/05/2018

De fiscale administratie zal net als vorige jaren bepaalde kosten en bepaalde activiteitensectoren van naderbij onderzoeken. In ieder geval zal u een aanzienlijk risico op controle lope (...)
Lees meer

Checklist aangifte personenbelasting inkomsten 2017

15/05/2018

Checklist aangifte personenbelasting inkomsten 2017
Lees meer

Voorafbetaling belastingen

26/03/2018

Indien u te weinig voorafbetalingen doet, zal de fiscus u een “boete” opleggen. Bij de afrekening wordt in dat geval een belastingvermeerdering of verhoging opgelegd wegens onvoldoe (...)
Lees meer

Nieuwe fiscale regeling voor bedrijfswagens

21/11/2017

Om de verlaging van het tarief van de vennootschapsbelasting te compenseren, heeft de regering bij de hervorming van de vennootschapsbelasting beslist om een aantal compenserende maatre (...)
Lees meer

BTW voorschotten december

11/10/2017

Sinds 1 april 2017 moet u als kwartaalaangever geen BTW-voorschotten meer betalen. Hiertegenover staat dat u nu, net als maandaangevers, gehouden bent om een decembervoorschot te betale (...)
Lees meer

De hervorming van de vennootschapsbelasting

04/08/2017

De lang aangekondigde hervorming van de vennootschapsbelasting komt er dan toch eindelijk aan. De impact hiervan verschilt van onderneming tot onderneming. Sommigen zullen hierdoor hun (...)
Lees meer

Checklist aangifte personenbelasting inkomsten 2016

16/06/2017

Checklist aangifte personenbelasting inkomsten 2016
Lees meer

Kwartaalvoorschotten BTW worden afgeschaft

25/01/2017

Minister van financiën Johan Van Overtveldt schaft de betalingen van de kwartaalvoorschotten af. Deze wijziging werd in de beleidsnota van de minister opgenomen in het kader van de ver (...)
Lees meer

Bewijs intracommunautaire levering via “bestemmingsdocument”

12/12/2016

Intracommunautaire leveringen van goederen zijn vrijgesteld van BTW. Maar om deze vrijstelling te bekomen moet men wel het bewijs kunnen leveren van uitvoer van de goederen. En hier wri (...)
Lees meer

Fiscaal voordeel dakisolatie verdwijnt vanaf 2017

01/12/2016

Vanaf 1 januari 2017 sneuvelt in Vlaanderen de laatste energiebesparende maatregel. Tot eind 2016 krijg je een belastingvermindering voor dakisolatie van 30% op de factuur met een maxim (...)
Lees meer

Winst van 2013 vastklikken

15/11/2016

Sinds 2014 kunnen kleine vennootschappen hun winst overboeken naar een liquidatiereserve mits het betalen van een roerende voorheffing van 10%. Na een wachttermijn van 5 jaar, heeft men (...)
Lees meer

Checklist aangifte personenbelasting inkomsten 2015

28/06/2016

Checklist aangifte personenbelasting inkomsten 2015
Lees meer

Vacature assistent accountant

21/06/2016

OMSCHRIJVING VAN ONS KANTOOR Wij zijn een ambitieus en groeiend accountantskantoor dat werkt met een team van 12 boekhouders en accountants. Wij zijn gespecialiseerd in het verstrekken (...)
Lees meer

Voordelen alle aard

18/05/2016

Een voordeel van alle aard is een voordeel dat een onderneming toekent aan een personeelslid of aan een bedrijfsleider, bv. een bedrijfswagen, de terbeschikkingstelling van een onroeren (...)
Lees meer

Schenking roerende goederen met voorbehoud van vruchtgebruik

29/04/2016

Via dit bericht wensen wij u op de hoogte te brengen van een recente en doorslaggevende ontwikkeling op het vlak van successieplanning. Vanaf 1 juni 2016 verandert de Vlaamse Belastingd (...)
Lees meer

Btw-tarief op onroerende werken aan privéwoningen

11/12/2015

De ouderdomsvereiste van een woning voor de toepassing van het verlaagd btw-tarief van 6% voor renovatiewerken wordt vanaf 2016 verhoogd van 5 jaar naar 10 jaar. Deze wijziging werd doo (...)
Lees meer