ADVIES

Autokosten

7/02/2020

Eén van de grootste hervormingen van de vennootschapsbelasting, is ongetwijfeld de hervorming van de autofiscaliteit. De aftrekbaarheid van de autokosten wordt vanaf 1 januari 2020 sterk verbonden aan de CO2-uitstoot van de wagen. Hierdoor daalt voor de meeste auto’s het aftrekpercentage aanzienlijk vanaf 2020. Enkel de meest milieuvriendelijke auto’s zullen buiten schot blijven. Ook de zogenaamde “fake hybrides” verliezen door deze hervorming hun fiscaal voordelig karakter.

Wij geven hierbij een overzicht van wat er vanaf 2020 voor de bedrijfswagens fiscaal verandert:

1.Aftrek autokosten in functie van CO2-uitstoot vanaf 1/1/2020

a. Regeling voor vennootschappen

Vanaf 1/1/2020 wordt het aftrekpercentage voor elke bedrijfswagen specifiek berekend aan de hand van de CO2-uitstoot. Niet alleen de gewone autokosten, maar ook de brandstofkosten zijn vanaf deze datum onherroepelijk onderworpen aan de nieuwe regeling.

De gekende categorieën worden opgeheven en vervangen door de volgende formule:

Aftrekpercentage =  120,00% – ( 0,50% x coëfficiënt x aantal gram CO2/km )

De volgende coëfficiënten worden gehanteerd in de formule:

  • Diesel:                                                             1,00
  • Benzine:                                                          0,95
  • CNG                                                                  0,90
  • Verder worden nog volgende minima en maxima gehanteerd:
  • Elektrisch voertuig:                     100,00 %
  • Maximum:                                     100,00 %
  • Minimum:                                       50,00 %
  • 200 gr CO2/km of meer:              40,00 %

Voorbeeld: Voor een benzinewagen met een CO2-uitstoot van 148g/km zal de aftrekbaarheid vanaf 2020 als volgt beperkt worden:

120,00% – (0,50% x 0,95 x 148) = 120,00% – 70,30% = 49,70% dus 50,00% aftrekbaar

OPGELET: Voor plug-in hybride wagens wordt de volgende bijzondere voorwaarden gesteld:

 • Als de batterij een energiecapaciteit van meer dan 0,5 KwH per 100 kg van het wagengewicht bezit, mag de CO2-uitstoot van deze hybride gebruikt worden in de nieuwe berekeningsformule;

Als de hybride niet aan deze voorwaarde voldoet, zal de CO2/100km als volgt berekend worden:

 • de CO2-uitstoot van de niet-hybride versie van deze wagen wordt gebruikt;
 • indien er geen niet-hybride variant is, wordt de CO2-uitstoot vermenigvuldigd met 2,50;

Voor hybride wagens gekocht vóór 1/1/2018 blijft echter altijd de CO2-waarde gelden van de hybride versie, zelfs na 1/1/2020! Bovenstaande bijzondere regeling is bijgevolg enkel van toepassing voor plug-in hybrides die werden aangekocht vanaf 1/1/2018.

 

b. Regeling voor eenmanszaken

Voor eenmanszaken hangt de toepasselijke regeling af van de datum op de bestelbon van de auto:

 • Als de wagen werd aangekocht voor 1/1/2018 kunnen de autokosten blijvend aan minstens 75,00 % in aftrek genomen worden;
 • Als de wagen werd aangekocht na 1/1/2018, is dezelfde regeling als deze voor vennootschappen van toepassing. De aftrekbaarheid zal dus afhankelijk zijn van de CO2-uitstoot en onder de 75,00% kunnen dalen;

 

2. Voordeel alle aard personenwagen

Het voordeel alle aard werd reeds berekend op basis van de CO2-uitstoot. Dit is enkel maar van toepassing voor vennootschappen. Vanaf 2020 zal enkel de referentie-uitstoot verschillen.

Voor het privégebruik van hybrides wordt hiernaast dezelfde CO2-waardebepaling gehanteerd als voor de aftrekbaarheid zoals in punt 1 uiteengezet. Ook hier blijft het oude voordeel gelden voor hybrides gekocht of besteld vóór 1/1/2018!

Voor 2019 is de referentie-uitstoot gekend, maar voor 2020 nog niet:

 • Voor benzinewagens bedraagt deze 107 g/km in 2019;
 • Voor dieselwagens bedraagt deze van 88 g/km in 2019;
 • Het minimumvoordeel alle aard bedraagt voorlopig nog 1.340,00 euro.

Ter opfrissing wordt het voordeel alle aard berekend op basis van de volgende formule:

VAA = 6/7 x cataloguswaarde x CO2 coëfficiënt x leeftijdspercentage

De coëfficiënt:

 • bedraagt 5,50% bij een CO2-uitstoot van 88 g/km voor een dieselwagen en 107 g/km voor een benzinewagen.
 • Elke gram CO2/km meer of minder verhoogt respectievelijk verlaagt deze coëfficiënt met 0,10%.
 • Bedraagt minimaal 4,00% en maximaal 18,00%

Het voordeel alle aard daalt hiernaast in functie van de ouderdom van de bedrijfswagen. De cataloguswaarde wordt jaarlijks met 6 % verminderd, zonder dat deze basis lager mag worden dan 70%. Het leeftijdspercentage geldt zowel voor tweedehandsvoertuigen als nieuwe voertuigen, de datum van de eerste inschrijving wordt gebruikt als begindatum om de ouderdom te bepalen.

Voorbeeld: voor een nieuwe benzinewagen met een CO2-uitstoot van 148g/km en een catalogusprijs van 43.000,00 euro zal het voordeel alle aard het volgende bedragen voor 2019. Voor 2020 zijn de referentievoeten nog niet bekend.

Coëfficiënt = 5,50% + (0,10%*(148-107)) = 5,50% + (0,10%*41) = 9,60%

Voordeel alle aard = 6/7 x 43.000,00 x 8,60% x 100% = 3.538,29 euro