ADVIES

Investeringsaftrek tot 31 december 2020 nog 25%

25/09/2020

Ondernemers kunnen in bepaalde gevallen een investeringsaftrek toepassen op investeringen die ze hebben gedaan. Bij deze investeringsaftrek kan u een bepaald percentage van de aanschaffingswaarde van de investeringen die u tijdens het boekjaar hebt aangeschaft, aftrekken van de belastbare winst. De overheid heeft nu voorzien in een gunstmaatregel ter compensatie van de schade geleden door de overheidsmaatregelen tegen het coronavirus. Voor investeringen gedaan tussen 12 maart 2020 en 31 december 2020 wordt deze aftrek uitzonderlijk verhoogd van 8% tot 25%.

Dit percentage wordt in één keer op de volledige investering toegepast. Als er onvoldoende winst is of verlies gemaakt wordt, mag de investeringsaftrek onder bepaalde voorwaarden worden overgedragen naar de winst van het volgend boekjaar. Als extra maatregel mag bovendien ook de ongebruikte investeringsaftrek voor investeringen in 2019 overgedragen worden naar de twee volgende boekjaren in plaats van één boekjaar.

Voor wie?

De investeringsaftrek kan genoten worden door eenmanszaken en kleine vennootschappen die winsten ontvangen uit een industriële, commerciële of landbouwactiviteit. Ook vrije beroepers komen in aanmerking. Grote vennootschappen en vzw’s zijn bijgevolg uitgesloten.

Om als kleine vennootschap beschouwd te worden mag op het einde van het laatst afgesloten boekjaar maximaal 1 criterium overschreden worden:

 • Gemiddeld jaarlijks personeelsbestand: 50 werknemers;
 • Jaaromzet exclusief btw: € 9.000.000;
 • balanstotaal: € 4.500.000.

Voor welke investeringen?

In principe gaat het over alle materiële vaste activa die in nieuwe staat zijn verkregen of tot stand gebracht en om nieuwe immateriële vaste activa. Deze activa moeten in België uitsluitend beroepsmatig worden gebruikt en ze moeten ten minste over drie jaar afgeschreven kunnen worden. Ook geleasede goederen komen in aanmerking.

De investeringsaftrek kan echter niet gebruikt worden voor de volgende activa:

 • niet uitsluitend beroepsmatig gebruikte activa;
 • activa die niet in verband kunnen gebracht worden met de bestaande of geplande economische werkzaamheid;
 • gebouwen aangekocht met de bedoeling ze door te verkopen;
 • de bijkomende kosten van investeringen als ze niet samen met de activa waarop ze betrekking hebben, worden afgeschreven;
 • personenwagens en de wagens voor dubbel gebruik;
 • activa waarvan het recht van gebruik via bijvoorbeeld huur of renting wordt verkregen;
 • activa waarvan het recht van gebruik aan een derde wordt overgedragen;
 • activa die niet afschrijfbaar zijn of worden afgeschreven over een termijn van minder dan 3 belastbare tijdperken.

 

Hoeveel belastingen bespaart men?

Stel dat u een machine koopt van 10.000 € dat men afschrijft over 5 jaar. In eerste instantie kan men al jaarlijks een afschrijving in kosten boeken van 2.000 €. Maar boven op deze afschrijving krijgt men nog een éénmalige aftrek van 2.500 € (10.000 € x 25%). Vennootschappen met het normale tarief van 25% doen, dankzij de investeringsaftrek een besparing van 625 € en vennootschappen met het verlaagde tarief van 20% doen dan een besparing van 500 €. Wacht men tot volgend jaar, dan bedraagt de investeringsaftrek 8%, zijnde een belastingbesparing van 200 € of 160 €, afhankelijk van het belastingtarief.