ADVIES

Verlaagd BTW-tarief van 6% voor nieuwbouw

2/02/2010

In 2009 werd er een tijdelijke verlaging van het BTW-tarief naar  6 % ingevoerd bij de bouw of de aankoop van een nieuwe woning. Deze regeling wordt nu ook tot eind 2010 verlengd onder dezelfde voorwaarden. Echter moet de aanvraag voor de stedenbouwkundige vergunning met betrekking tot bedoelde werken worden ingediend bij de bevoegde overheid vóór 1 april 2010.

In kort bespreken wij nog in het kort de voorwaarden om het verlaagde tarief van 6 % te mogen toepassen.

Voorwaarden

  1. Het moet voor particulieren zijn die de woning privé gaan gebruiken en de bouwheer moet er ook zonder uitstel zijn domicilie hebben
  2. De voorwaarden van privaat gebruik en domicilie moeten vervuld blijven tot 31 december van het vijfde jaar volgend op het jaar van ingebruikname
  3. Alle werken in onroerende staat komen in aanmerking die ook in aanmerking komen voor het verlaagde tarief van 6 % voor woningen ouder dan 5 jaar.
  4. Is van toepassing op maximum 50.000 € exclusief BTW
  5. De werken moeten uitgevoerd worden door een geregistreerde aannemer
  6. Kan toegepast worden tot uiterlijk 31 december 2010 en de woning mag nog niet in gebruik genomen zijn

Taak van de bouwheer

  1. Een verklaring indienen bij het BTW-controlekantoor
  2. Deze verklaring moet hij aan iedere aannemer geven

Taak van de aannemer

  1. Op de facturen melding maken van de verklaring (plaats en datum van indiening en referentienummer)
  2. Een kopie van de factuur opsturen naar het BTW-controlekantoor waar hijzelf onder ressorteert en dit de maand die volgt na factuurdatum

Voor de aannemers is het zeer belangrijk ervoor te zorgen dat iedereen deze procedure correct naleeft. Het ontslaat ze immers van enige verantwoordelijkheid indien later zou blijken dat de bouwheer geen recht het op het verlaagde tarief.