ADVIES

Fiscale nieuwigheden voor 2010

9/05/2010

 

Zoals gewoonlijk, verandert er jaarlijks wel het één en ander op fiscaal gebied. Wij vatten dan ook de belangrijkste wijzigingen, die gelden vanaf  1 januari 2010, in het kort samen.

Aftrek van brandstofkosten

De brandstofkosten waren tot nu toe volledig aftrekbaar, zowel voor vennootschappen als voor eenmanszaken. Vanaf 1 januari 2010 zullen deze kosten, zowel   voor eenmanszaken en vennootschappen, slechts voor 75 % aftrekbaar zijn, ongeacht de CO2 uitstoot van de wagens bij vennootschappen.

 Aftrek van andere autokosten in de vennootschapsbelasting

In de personenbelasting zijn de autokosten slechts voor 75 % aftrekbaar, met uitzondering van intresten en mobilofoonkosten, die 100 % aftrekbaar blijven. In de vennootschapsbelasting blijven de autokosten, met uitzondering van intresten en mobilofoonkosten, aftrekbaar afhankelijk van de CO2 uitstoot van de personenwagen, maar worden de grensbedragen aangepast. De CO2 uitstoot kan men terugvinden op het inschrijvingsbewijs van het voertuig.

Benzine

CO2 (gr/km) 

Diesel

CO2 (gr/km)

 

Aftrekbaar

< 60

< 60

100 %

60 – 105

60 – 105

90 %

105 – 125

105 – 115

80 %

125 – 155

115 – 145

75 %

155 – 180

145 – 170

70 %

180 – 205

170 – 195

60 %

> 205

> 195

50 %

 Autokosten van voertuigen die geen CO2 uitstoten, nl. elektrische voertuigen, zijn voor 120 % aftrekbaar.

 Voordelen alle aard personenwagens

Voor de bedrijfswagens zal het voordeel niet verder meer berekend worden in functie van de fiscale PK, maar zal het belastbaar voordeel berekend worden in functie van de CO2 uitstoot. De volgende formule zal moeten worden toegepast :

 • Aantal privé-km x Uitstoot van CO2/km x Vervuilingscoëfficiënt

De vervuilingscoëfficiënt bedraagt :

 • voor dieselvoertuigen : 0,0023 €/gr. CO2
 • voor voertuigen op benzine of LPG : 0,0021 €/gr. CO2

Zoals voorheen zal het aantal gereden kilometers altijd minstens 5.000 km bedragen indien de afstand tussen de woonplaats en de plaats van tewerkstelling kleiner of gelijk is dan 25 km. Indien de afstand groter is dan 25 km zal er 7.500 km weerhouden worden.

Wij willen hiervoor verder verwijzen naar ons advies op onze website aangaande voordelen alle aard.

 Elektrische voertuigen

Zowel in de personenbelasting als in de vennootschapsbelasting zijn er voordelige maatregelen voor oplaadstations voor elektrische voertuigen, nl :

 • kunnen lineair over 2 jaar afgeschreven worden;
 • is er een verhoogde investeringsaftrek van 10 % boven op het basispercentage.

In de personenbelasting blijven deze voertuigen slechts voor 75 % aftrekbaar, terwijl deze in de vennootschapsbelasting voor 120 % aftrekbaar zijn.

Men kan in de personenbelasting een belastingvermindering krijgen voor de aanschaf van elektrische voertuigen. De belastingvermindering bedraagt 15 % van de aanschaffingswaarde met een maximum van 3.280 € (4.540 € geïndexeerd) voor een vierwieler en 2.000 € (2.770 € geïndexeerd) voor een motorfiets of een driewieler.

Gaat het om een aankoop van een personenwagen gedaan in de jaren 2010 tot 2012, dan is de belastingvermindering 30 % met een maximum van 6.500 € (8.990 € geïndexeerd). De rechtstreekse korting op factuur wordt afgeschaft en zal pas bij de afrekening van de aangifte verrekend worden.

De belastingvermindering voor de installatie van het oplaadpunt, geplaatst aan de buitenkant van de woning, bedraagt 40 % met een maximum van 180 € (250 € geïndexeerd).

 Forfaitaire beroepskosten van bedrijfsleiders

De forfaitaire beroepskosten van een bedrijfsleider bedragen sinds jaar en dag 5 % van de bruto bezoldigingen, met een maximum van 2.589 €. Dit wordt nu verminderd naar 3 % met een maximum van 1.555,50 € (2.150 € geïndexeerd).

 Voordelen alle aard verwarming en elektriciteit

Aangaande de verstrekking van elektriciteit en verwarming komt er een verhoging van de bedragen van de voordelen.

 • Voor leidinggevend personeel en bedrijfsleiders :
  Huidige bedrag Vanaf 01/01/2010 Vanaf 01/01/2011
Verwarming

1.180 €

1.480 €

1.640 €

Elektriciteit

590 €

740 €

820 €

 • Voor andere verkrijgers :                                 
  Huidig bedrag Vanaf 01/01/2010 Vanaf 01/01/2011
Verwarming

590 €

740 €

820 €

Elektriciteit

295 €

370 €

410 €

 Belastingvermindering voor energiebesparende investeringen

Ook deze verminderingen hebben wijzigingen ondergaan.

Voor energiebesparende investeringen in woningen die nog geen 5 jaar oud zijn, krijgt men enkel nog belastingvermindering voor investeringen in zonneboilers, in zonnepanelen en in andere uitrustingen voor geothermische energieopwekking. Voor de plaatsing van dubbel glas, de vervanging van een stookketel, de isolatie van het dak, enz krijgt men geen belastingvermindering meer.

De verhoging van de belastingvermindering voor zonneboilers wordt afgeschaft en is enkel nog voorbehouden voor fotovoltaïsche zonnepanelen.

Omdat niet iedereen van een belastingvermindering voor energiebesparende investeringen kan genieten, wegens onvoldoende inkomsten, werd er in 2009 een belastingkrediet ingevoerd. Deze maatregel, die al van toepassing was voor isolatiewerken, wordt nu uitgebreid voor de volgende uitgaven :

 • de vervanging van oude stookketels of voor het onderhoud van een stookketel;
 • de plaatsing van dubbel glas;
 • de plaatsing van een warmteregeling van een installatie van centrale verwarming door middel van thermostatische kranen of door een kamerthermostaat met tijdsinschakeling;
 • een energie-audit van de woning.

 Lage energiewoning en nulenergiewoning

De belastingvermindering voor een “lage energiewoning” bedraagt 300 € (420 € geïndexeerd) per jaar en 1.200 € (1.600 € geïndexeerd) voor “nulenergiewoningen”.

 Aftrek voor kinderopvang

Ouders kunnen de kosten voor de opvang van hun kinderen in aftrek brengen, voor zover de kinderen jonger zijn dan 12 jaar. De leeftijdgrens wordt nu opgetrokken tot 18 jaar voor kinderen met een zware handicap.

 DBI-aftrek

De zogenaamde “participatievoorwaarde” voor de DBI-aftrek is gewijzigd. Eerder werd het minimale deelnemingspercentage al van 5 % naar 10 % gebracht, nu wordt ook de alternatieve grens verhoogd van 1.200.000 € naar 2.500.000 €. Vanaf 1 januari 2010 dient men bijgevolg minstens 10 % in het kapitaal van de vennootschap die de inkomsten uitkeert te bezitten of moet men minstens 2.500.000 € van het kapitaal bezitten van de uitkerende vennootschap.

De Belgische DBI-regeling was strijdig met de Europese regels, voor wat betreft de overdraagbaarheid bij onvoldoende belastbare grondslag. De DBI-aftrek voor dividenden van een vennootschap die niet kan worden afgetrokken in een belastbaar tijdperk, mag naar volgende belastbare tijdperken worden overgedragen.