ADVIES

Vlaams beschermingsmechanisme 4

16/02/2021

Omdat door de tweede lockdown opnieuw vele ondernemingen door de overheid verplicht werden gesloten, wordt voorzien in een nieuwe premie op Vlaams niveau om een gedeelte van de geleden schade te vergoeden. Deze kan vanaf 16 februari 2021 worden aangevraagd en dit tot en met 15 maart 2021. Hierbij geven wij u een kort overzicht zodat u kan nagaan of u in aanmerking komt voor deze nieuwe premie.

Voor wie?

Het Vlaams beschermingsmechanisme 4 is er voor ondernemingen met een exploitatiezetel in het Vlaamse Gewest:

 • die open zijn maar die ingevolge de maatregelen van het Overlegcomité vanaf 28 oktober 2020 inzake het coronavirus en de daaruit voortvloeiende maatregelen geconfronteerd wordt met een omzetdaling van minstens 60% in de periode van 1 januari 2021 tot en met 31 januari 2021
 • die verplicht gesloten zijn in de periode tussen 1 januari 2021 en 31 januari 2021;
 • die verplicht gesloten zijn in de periode tussen 1 januari 2021 en 14 januari 2021 of tussen 15 januari 2021 en 31 januari 2021.

Daarnaast moet u op 1 januari 2021 tot één van de volgende categorieën behoren:

 • Zelfstandige in hoofdberoep
 • Zelfstandige in bijberoep die in 2020 een beroepsinkomen (netto belastbaar inkomen) heeft van minstens € 13.993,78
 • Zelfstandige in bijberoep die in 2020 een beroepsinkomen (netto belastbaar inkomen) heeft tussen € 6.996,89 en € 13.993,78 en als loontrekkende minder dan 80% is tewerkgesteld (= helft van de premie)
 • Een vennootschap met minstens 1 werkend vennoot of minstens 1 voltijds bij de RSZ ingeschreven personeelslid

Daarnaast heeft u op 1 januari 2021:

 • een actieve inschrijving in de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO).
 • een actieve exploitatie- of uitbatingszetel in het Vlaamse Gewest.

Hoe toont u de omzetdaling aan?

Tenzij u verplicht gesloten bent in deze periode, moet u een omzetdaling van minstens 60% hebben geleden ten gevolge van de opgelegde exploitatiebeperkingen door de coronamaatregelen in de periode van 1 januari 2021 tot en met 31 januari 2021 in vergelijking met dezelfde periode in 2020. Bovendien moet de omzetdaling rechtstreeks verband houden met de door de overheid genomen coronamaatregelen.

Als u vorig jaar in deze periode een abnormaal lage omzet realiseerde door bijvoorbeeld een arbeidsongeval, mag u een andere referentieperiode kiezen mits motivatie. Als startende onderneming mag u vergelijken met de cijfers uit uw financieel plan.

De omzetdaling wordt aangetoond op basis van een van volgende elementen:

 • dagontvangsten;
 • geleverde prestaties;
 • tijdsregistratie.

Facturatie uitstellen geldt dus niet als omzetdaling. Nieuw is dat uitzonderlijke en éénmalige opbrengsten of inkomsten niet worden meegeteld voor de berekening van de omzetdaling.

Verplicht gesloten ondernemingen moeten omzetdaling niet aantonen

Met verplicht gesloten wordt voor de toepassing van deze premie bedoeld dat uw hoofdactiviteit die meer dan 50% van de omzet genereert, verplicht moest gesloten worden. Er wordt dus geen volledige stopzetting vereist. Online-verkopen en take away maaltijden hebben onder deze grens bijgevolg geen invloed op de status van verplicht gesloten onderneming.

Daarnaast geldt in het bijzonder voor restaurants dat als zij in de periode van 1 januari tot en met 15 februari 2020 50% of meer van hun omzet uit take away-activiteiten halen, wél een omzetdaling van minstens 60% aangetoond moet worden. Dit betekent dus dat, restaurants die vorig jaar minder dan 50% omzet uit take away hadden, in januari en februari 2021 wel volledig op take away mogen focussen zonder met enige grens rekening te houden.

Als café en restaurant worden beschouwd de ondernemingen met als hoofdactiviteit volgende RSZ- of btw-NACE-code in de Kruispuntbank van Ondernemingen:

 • 56101 – Eetgelegenheden met volledige bediening;
 • 56102 – Eetgelegenheden met beperkte bediening;
 • 56301 – Cafés en bars.

Hoeveel bedraagt de premie?

De premie bedraagt 10% van de omzet, exclusief btw, in:

 • ofwel de periode van 1 januari 2020 tot en met 31 januari 2020;
 • ofwel de periode in 2020 die overeenstemt met de periode van 1 januari 2020 tot en met de laatste verplichte sluitingsdag (en uiterlijk 14 januari)
 • ofwel de periode in 2020 die overeenstemt met de periode van 15 januari 2020 tot en met 31 januari 2020

Ook bij deze premie wordt een maximum ingesteld afhankelijk van het personeelsbestand:

 • € 7.500 voor ondernemingen met maximum 9 werknemers
 • € 15.000 voor ondernemingen vanaf 10 tot 49 werknemers
 • € 40.000 voor ondernemingen met 50 werknemers of meer

Er is voor deze periode eveneens een minimum steunbedrag voorzien van € 600. De minimum en maximum steunbedragen voor gesloten sectoren worden geprorateerd.