ADVIES

Voorafbetaling belastingen 2019

28/03/2019

Samen met de hervorming van de vennootschapsbelasting werd de verlaging van de tarieven gecompenseerd met verschillende maatregelen. Naast de verdere beperking van de autokosten en notionele interestaftrek, werd de vermeerdering wegens onvoldoende voorafbetalingen verhoogd.

Vennootschappen

Ieder belastbaar tijdperk heeft men de mogelijkheid om voorafbetalingen te doen op de belastingen die u vermoedelijk zal moeten gaan betalen. De uiterste data om te betalen zijn voor 2019 de volgende:

 • Voor het eerste kwartaal: 10 april 2019 (VA 1)
 • Voor het tweede kwartaal: 10 juli 2019 (VA 2)
 • Voor het derde kwartaal: 10 oktober 2019 (VA 3)
 • Voor het vierde kwartaal: 20 december 2019 (VA 4)

Dit zijn de uiterste data waarop de betaling moet toekomen op de rekening van de Dienst Voorafbetalingen. Aangezien er altijd enkele werkdagen kunnen verlopen tussen het moment van de overschrijving en de effectieve ontvangst op hun rekening, worden deze best voor deze data overgeschreven. Betalingen die ná de vervaldag aankomen, worden automatisch op het volgende kwartaal aangerekend, wat minder voordelig is.

Voorafbetalen is geen verplichting, maar het gebrek aan voldoende voorafbetalingen werd reeds in het verleden al bestraft met een vermeerdering van de verschuldigde belasting. Voor aanslagjaar 2018 bedroeg deze nog 2,25%. Vanaf aanslagjaar 2019 werd deze echter opgetrokken naar 6,75%. Dit wordt bovendien op 102% van de verschuldigde belasting berekend.

Kleine vennootschappen zoals in artikel 15 van het Wetboek Vennootschappen, ontsnappen aan deze vermeerdering voor de eerste drie boekjaren vanaf hun oprichting.

Als de voorafbetalingen daarentegen wel correct gebeuren, wordt de vermeerdering verminderd met het totale bedrag van de voordelen verbonden aan de gedane voorafbetalingen.

Voor het aanslagjaar 2020 (inkomsten 2019) is het bedrag van deze voordelen gelijk aan de som van volgende berekeningen:

 • Bedrag van de 1ste voorafbetaling (VA1) x 9,00%
 • Bedrag van de 2de voorafbetaling (VA2) x 7,50%
 • Bedrag van de 3de voorafbetaling (VA3) x 6,00%
 • Bedrag van de 4de voorafbetaling (VA4) x 4,50%

Het gemiddelde van deze percentages komt overeen met het tarief van de vermeerdering (6,75%). Het teveel aan voorafbetalingen dat niet op de belasting werd aangerekend, wordt terugbetaald.

Voor iedere volgende vervaldag van de voorafbetalingen, zal de vennootschap een uitnodiging met aangehecht betalingsformulier ontvangen. Dit zal steeds het juiste rekeningnummer en mededeling bevatten. Als de vennootschap geen betalingsformulier heeft ontvangen, dan kan de gestructureerde mededeling berekend worden op de volgende site: https://financien.belgium.be/nl/gestructureerde-mededeling. Let wel op. Het rekeningnummer is vanaf 2019 gewijzigd. Het nieuwe rekeningnummer van de voorafbetalingen voor vennootschappen is BE61 6792 0022 9117.

Als de vennootschap gedurende een jaar geen voorafbetalingen doet, zullen er geen betalingsformulieren meer verzonden worden. De voorafbetalingen kunnen echter steeds worden hervat. De betalingen kunnen worden uitgevoerd met dezelfde gestructureerde mededeling.

Eenmanszaken

Voor eenmanszaken is er een gelijkaardige regeling van toepassing. Alleen is er hier de afgelopen jaren niets gewijzigd. Het bedrag van de verhoging bedraagt momenteel 2,25% in tegenstelling tot de 6,75% bij vennootschappen. De berekeningsbasis is 106% van de belasting verschuldigd op de inkomsten die vatbaar zijn voor vermeerdering.

Voor het aanslagjaar 2020 (inkomsten 2019) is het bedrag van deze voordelen gelijk aan de som van volgende berekeningen:

 • Bedrag van de 1ste voorafbetaling (VA1) x 3,00%
 • Bedrag van de 2de voorafbetaling (VA2) x 2,50%
 • Bedrag van de 3de voorafbetaling (VA3) x 2,00%
 • Bedrag van de 4de voorafbetaling (VA4) x 1,50%

Conclusie

Het is vooral voor vennootschappen belangrijk om voldoende vooraf te betalen om de belastingdruk zo laag mogelijk te houden. Zij hebben er alle belang bij om vooral het eerste kwartaal een voorafbetaling te doen.